מקראות גדולות תהלים

(הופנה מהדף מ"ג תהלים/ג)

מקראות גדולות לספר תהלים

ספרי אמ"ת: תהלים | משלי | איוב

ספר תהלים | מפרשי ספר תהלים

ספר ראשון:
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא

ספר שני:
מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב

ספר שלישי:
עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט

ספר רביעי:
צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

ספר חמישי:
קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ

ספר ראשון

עריכה

מזמור א

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור ב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור ג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור ד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור ה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור ו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור ז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור ח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור ט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור י

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור יא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור יב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור יג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור יד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור טו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור טז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור יז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור יח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא

מזמור יט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור כ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור כא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור כב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב

מזמור כג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור כד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור כה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור כו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור כז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור כח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור כט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור ל

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור לא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה

מזמור לב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור לג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור לד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור לה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

מזמור לו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור לז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ

מזמור לח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור לט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור מ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור מא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

ספר שני

עריכה

מזמור מב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור מג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור מד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז

מזמור מה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור מו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור מז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור מח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור מט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור נ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור נא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור נב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור נג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור נד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור נה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור נו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור נז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור נח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור נט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור ס

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור סא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור סב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור סג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור סד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור סה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור סו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור סז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור סח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו

מזמור סט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז

מזמור ע

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור עא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור עב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

ספר שלישי

עריכה

מזמור עג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח

מזמור עד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור עה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור עו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור עז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור עח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב

מזמור עט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור פ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור פא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור פב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור פג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור פד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור פה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור פו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור פז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור פח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור פט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג

ספר רביעי

עריכה

מזמור צ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז

מזמור צא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מזמור צב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז

מזמור צג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור צד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג

מזמור צה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מזמור צו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג

מזמור צז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור צח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור צט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור ק

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט

מזמור קג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב

מזמור קד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה

מזמור קה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה

מזמור קו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח

ספר חמישי

עריכה

מזמור קז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג

מזמור קח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא

מזמור קי

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור קיא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קיב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קיג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קיד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קטו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור קטז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט

מזמור קיז

עריכה

א | ב

מזמור קיח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט

מזמור קיט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו

מזמור קכ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז

מזמור קכא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קכב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קכג

עריכה

א | ב | ג | ד

מזמור קכד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קכה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קכו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור קכז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה

מזמור קכח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

מזמור קכט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קל

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קלא

עריכה

א | ב | ג

מזמור קלב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח

מזמור קלג

עריכה

א | ב | ג

מזמור קלד

עריכה

א | ב | ג

מזמור קלה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור קלו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו

מזמור קלז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קלח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קלט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד

מזמור קמ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קמא

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קמב

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מזמור קמג

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב

מזמור קמד

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו

מזמור קמה

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא

מזמור קמו

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י

מזמור קמז

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ

מזמור קמח

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד

מזמור קמט

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

מזמור קנ

עריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו

ספר תהלים

עריכה

מהדורות כתיב (בלי ניקוד):

עריכה
  • ספר תהלים כתיב – נוסח האותיות לבד כמו שהוא מופיע בספר הנכתב על קלף, עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל סימון של נקודתיים בסוף פסוק ומספרי פסוקים, ואינו כולל ציון ה"קרי" (במקומות שיש בהם "קרי וכתיב"). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר מהדורות ה"כתיב" של הספר על ידי פונקציית ההכללה.
  • ספר תהלים כתיב מסומן – נוסח האותיות לבד (בלי ניקוד), אבל עם סימון של נקודתיים בסוף פסוק, מספרי פרקים ופסוקים, וסימון ה"קרי" בסוגריים מרובעים (מבוסס על תבניות ה"כתיב" וה"כתיב וקרי").
  • ספר תהלים כתיב מסומן בשורות – נוסח האותיות לבד (בלי ניקוד), אבל כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית) עם סימון של נקודתיים בסוף פסוק, מספרי פרקים ופסוקים, וסימון ה"קרי" בסוגריים מרובעים (מבוסס על תבניות ה"כתיב" וה"כתיב וקרי"). מיועד לאיתור מהיר של פסוק ולהעתקה מהירה וקלה.

מהדורות מנוקדות:

עריכה
  • ספר תהלים ניקוד – נוסח האותיות והנקודות לבד (בלי טעמי המקרא ובלי פיסוק), עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל מספרי פסוקים, אבל כן כולל ציון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים המנוקדים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר המהדורות המנוקדות של הספר על ידי פונקצית ההכללה.
  • ספר תהלים ניקוד מסומן – נוסח האותיות והנקודות עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט), יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כולל את סימון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד).
  • ספר תהלים ניקוד מסומן בשורות – נוסח האותיות והנקודות יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית). כולל את סימון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד).

מהדורות מוטעמות:

עריכה
  • ספר תהלים טעמים – עם טעמי המקרא (וניקוד), עם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט). אינו כולל מספרי פסוקים, אבל כן כולל ציון הכתיב (בלי נקודות) וה"קרי" (מנוקד). ההקלדה הבסיסית של הפסוקים המוטעמים נמצאת בדף זה, ממנו שואבים שאר המהדורות המוטעמות של הספר על ידי פונקצית ההכללה.
  • ספר תהלים טעמים מסומן – עם טעמי המקרא, ועם סימון "חי" של פרשיות פתוחות וסגורות (על ידי רווחים בתוך הטקסט), יחד עם סימון של מספרי פרקים ופסוקים.
  • ספר תהלים טעמים מסומן בשורות – עם טעמי מקרא, ועם סימון של מספרי פרקים ופסוקים. כאן מופיע כל פסוק לבד בשורה עצמאית (או בפסקה עצמאית).


הערה: רשימה זו כוללת מהדורות של הספר המקראי לבד (בלי הפירושים). בעתיד תיתכן גם מהדורה של המקרא עם המסורה.

מפרשי ספר תהלים

עריכה

הטקסט המלא של הפירושים לספר תהלים. טקסט זה זהה לטקסט המשולב בכל אחד מפסוקי מקראות גדולות, מאחר והוא מבוסס על אותן התבניות.


מקראות גדולות: