מ"ג תהלים עח יב


<< · מ"ג תהלים · עח · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נֶגֶד אֲבוֹתָם עָשָׂה פֶלֶא בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׂדֵה צֹעַן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נֶ֣גֶד אֲ֭בוֹתָם עָ֣שָׂה פֶ֑לֶא
  בְּאֶ֖רֶץ מִצְרַ֣יִם שְׂדֵה־צֹֽעַן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגד אבותם עשה פלא" - אחרי כן כשהגיע הקץ אף הם ויוסיפו לחטוא לו כמו שמסיים והולך "נגד אבותם" - אברהם יצחק ויעקב באו על הים והראם הקב"ה היאך הוא גואל את בניהם

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===פסוק יב===


נגד הראם, כי נגד אבותם עשה פלא והם שמעו מפיהם.

וטעם במצרים – כל המופתים שהיו במצרים.

יש אומרים: כי שדה צוען – כדרך שדה אדום.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שדה צוען" - יושבי שדה צוען והיא מארץ מצרים וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"נגד אבותם" - ארז"ל האבות באו על הים והראם הקב"ה הפלא שעשה באנשי ארץ מצרים שנטבעו שמה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגד", הגם שהנפלאות נעשו נגד עיני אבותיהם שמסרו להם בקבלה שהם ראום בעיניהם, "שנגד אבותם עשה פלא", ר"ל נגד עיניהם, וזאת שנית שהיו הנפלאות גלוים וכוללים לעיני כל מצרים, כמ"ש לכל האותות והמופתים וכו' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו וכו' אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ועז"א "בארץ מצרים שדה צוען":  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יב) "נגד אבותם עשה פלא"כו'. הנה אמרו רבותינו ז"ל (שמות רבה א יב) שהיו יולדות בשדה תחת התפוח והוא יתברך בורא לכל אחד בחלל הארץ כשני דדין אחד של דבש ואחד של חלב, והיה הוא יתברך מגדלם שם, ובגדלם היו באים בשדה עדרים עדרים וכל אחד מכיר אביו, וזה יאמר "נגד אבותם"הרואים בניהם באים כנגדם "עשה פלא", שהכיר כל אחד אביו. ואיזה פלא עשה נגד אבותם, "בארץ מצרים שדה צוען", כאילו ראו בעיניהם מה שנעשה בשדה, כאשר על גבם חרשו חורשים ובאו רבבה כצמח השדה (עי' שמות רבה שם), וזהו "בארץ"כו' כי בבא הבנים "נגד אבותם", "עשה פלא"שהכירו אבותם כאילו "בארץ"מצרים ביישוב היתה "שדה צוען"וגדלו שם עם אבותם ולא זזה ידם מתוך ידם:

<< · מ"ג תהלים · עח · יב · >>