מ"ג תהלים ב ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲנִי נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל צִיּוֹן הַר קָדְשִׁי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַ֭אֲנִי נָסַ֣כְתִּי מַלְכִּ֑י
  עַל־צִ֝יּ֗וֹן הַר־קׇדְשִֽׁי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני נסכתי מלכי" - למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני נסכתי" — המלכתי והטעם שהוא נסיכי כמו חמשת מלכי מדין שהיו (יהושע יג כא): "נסיכי סיחון" ודע כי הסמיכה פעם היא מהנכבד לנבזה והפך הדבר כמו (תהלים מד ה): "אתה הוא מלכי אלהים" "ואני נסכתי מלכי" (דברים י ט): "ה' הוא נחלתו" (דברים ט כט): "והם עמך ונחלתך" וכמוהו (זכריה יד טז): "להשתחות למלך ה' צבאות" שהוא המשיח כדרך (תהלים עב יא): "וישתחוו לו כל מלכים" כי אילו היה על השם היה הלמ"ד פתוח.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ואני נסכתי מלכי", אתם רוגשים למרוד, ואני בעת ההיא שחשבתם לפרוק עול מלכות בית דוד, בעת ההיא נסכתי מלכי, שעל ידי מרידתכם יתגלה שהוא הנמשח מאתי למשול "על ציון הר קדשי":


ביאור המילות

"ואני". מלת הגוף הנוסף על סימן הגוף הנכלל בפעל מורה דיוק, ולרוב יורה הפוך וסתירה (כמ"ש אילת השחר כלל כ"ט) אבל אני, "נסכתי". מענין הגדלה, כמו נסיכי סיחון, ובא על שנוסכים שמן על ראשו לסימן גדולה, "מלכי". המלך שלי שהמלכתיו, ואלהים מלכי מקדם המולך עלי, וכן ושמחתים בבית תפלתי לך ה':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואני" - וכה יאמר אבל אני הוא אשר המשלתי אותו למלך ואיך א"כ תוכלו לו לעמוד למולי וכאומר נראה דבר מי יקום שלכם או שלי

מצודת ציון

"ואני" - הוי"ו במקום אבל כמו ועבדיך באו לשבר אוכל (בראשית מב י)

"נסכתי" - ענין ממשלה כמו נסיכי סיחון (יהושע יג כא)

<< · מ"ג תהלים · ב · ו · >>