מ"ג תהלים כו ב

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בחנני יהוה ונסני צרופה [צרפה] כליותי ולבי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּחָנֵנִי יְהוָה וְנַסֵּנִי צרופה [צָרְפָה] כִלְיוֹתַי וְלִבִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּחָנֵ֣נִי יְהֹוָ֣ה וְנַסֵּ֑נִי
  צרופה צׇרְפָ֖ה כִלְיוֹתַ֣י וְלִבִּֽי׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בחנני", נגד הפעולות שהם בתמימות אומר, "בחנני ה' ונסני", כי המעשים שלא יהיו תמימים, רצוני אשר לא יעשם מצד הטוב עצמו רק בעבור פניות חיצוניות מהגאוה והחונף וכדומה לא יעמוד בם בעת הנסיון, שאם ימצא תועלת בהנחת המעשים ההם יעזבם, לא כן המעשים הנעשים בתמימות כמ"ש כי אני בתומי הלכתי, הם כסף צרוף ולא ימצא בהם סיג בעת בכור יבחנו, ונגד מ"ש בה' בטחתי שהוא בטחון הלב אמר "צרפה כליותי ולבי":


ביאור המילות

"בחנני, ונסני". הנסיון הוא גדול מן הבחינה, הבוחן הכסף הוא לדעת אם יש בו סיגים, והמנסה הוא ינסה אם יוכל למצוא בו כח המשיכה או אחת מכחות נעלמות אשר ינסה אם ימצאו במתכות הזה, ככל הנסיון שיעשו בעלי הכמיאה, וכן הבחינה הוא אם נמצאו באדם השלמות הראויה להמצא בו מצד טבעו, והנסיון הוא לדעת אם יוכל להתעלות אל ענינים נשגבים מטבע האדם כמו נסיון העקדה וכדומה, לכן הוסיף ונסני ועמ"ש לקמן (צ"ה ט').

"צרפה". הוא אחר הבחינה (כנ"ל י"ז ג'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בחנני" - לדעת מחשבותי

<< · מ"ג תהלים · כו · ב · >>