מ"ג תהלים קיט ב


<< · מ"ג תהלים · קיט · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו בְּכָל לֵב יִדְרְשׁוּהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֭שְׁרֵי נֹצְרֵ֥י עֵדֹתָ֗יו
  בְּכׇל־לֵ֥ב יִדְרְשֽׁוּהוּ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אשרי - דבר בתחלה על המרגיל עצמו ללכת בדרך ישרה, גם הזכיר עתה שומר העדות שקבל מהאבות ועקרם עדות העין.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל לב ידרשוהו" - לדעת תוכן הדבר ואמתתו  

מצודת ציון

"נוצרי" - שומרי

"עדותיו" - הם המצות שהם לעדות על חדוש העולם כשבת ומועדים וכיוצא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי נוצרי עדותיו", החלק הנקרא עדות הם הספורים המעידים שה' ברא העולם וחדשו ושהוא משכיר ומעניש ומשדד הטבע, כמו ספורי מעשה בראשית וענין אדם והדורות עד יציאת מצרים, שמעידים על כל אלה הדברים, והנה הפילוסופים הדורשים וחוקרים בעניני האלהות, אין דורשים בכל לב, כי לבם חלוק ומסופק, אבל הנוצרים עדותיו כבר קבלו יסודות אלה מדרך הקבלה והאמונה ואין מסתפקים עוד, וא"כ "דרישתם" ועיונם בענינים האלהיים "הם בכל לב" ובלי שום ספק:

 

<< · מ"ג תהלים · קיט · ב · >>