מ"ג תהלים קיט ב

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו בְּכָל לֵב יִדְרְשׁוּהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֭שְׁרֵי נֹצְרֵ֥י עֵדֹתָ֗יו
  בְּכׇל־לֵ֥ב יִדְרְשֽׁוּהוּ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אשרי נוצרי עדותיו", החלק הנקרא עדות הם הספורים המעידים שה' ברא העולם וחדשו ושהוא משכיר ומעניש ומשדד הטבע, כמו ספורי מעשה בראשית וענין אדם והדורות עד יציאת מצרים, שמעידים על כל אלה הדברים, והנה הפילוסופים הדורשים וחוקרים בעניני האלהות, אין דורשים בכל לב, כי לבם חלוק ומסופק, אבל הנוצרים עדותיו כבר קבלו יסודות אלה מדרך הקבלה והאמונה ואין מסתפקים עוד, וא"כ "דרישתם" ועיונם בענינים האלהיים "הם בכל לב" ובלי שום ספק:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בכל לב ידרשוהו" - לדעת תוכן הדבר ואמתתו

מצודת ציון

"נוצרי" - שומרי

"עדותיו" - הם המצות שהם לעדות על חדוש העולם כשבת ומועדים וכיוצא

<< · מ"ג תהלים · קיט · ב · >>