מ"ג תהלים צ ה

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זְרַמְתָּם שֵׁנָה יִהְיוּ בַּבֹּקֶר כֶּחָצִיר יַחֲלֹף.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
זְ֭רַמְתָּם שֵׁנָ֣ה יִהְי֑וּ
  בַּ֝בֹּ֗קֶר כֶּחָצִ֥יר יַחֲלֹֽף׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זרמתם שנה יהיו" - עכשיו חטפתם לאותם השנים והבאתם לימים מועטים שאינם אלא כשנת תנומה ששני הדורות שבעים שנה הם כמו שמפורש בסוף הענין ימי שנותינו בהם שבעים שנה והם חשובים שינה אחת כענין (לקמן קכ"ז) בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר שהיה שבעים שנה

"זרמתם" - לשון שטיפה כמו (חבקוק ג) זרם מים

"בבקר כחציר יחלוף" - הנולד בלילה מת בבוקר לסוף השינה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"זרמתם", שזרמתם את האלף שנים כמו שזרמת את יום האתמול, (מציין מרוצת הזמן כמרוצת זרם מים שהשבולת שוטפת והולכת, וכל שבולת שוטף את חברו, כן כל רגע מרגעי הזמן שוטפת את רגע הקודמת לה מן ההוה אל העבר, ואין הבדל בין אם היה העבר יום אחד או אלף שנים, כי העבר איננו בהוה, והזמן החולף אפס מן המציאות), ונגד מ"ש ואשמורה בלילה, אמר "שנה יהיו", כמו שבזמן של הלילה לא נעשה בה תנועה ופעולה, רק בה ישן הבע"הח ולא פעל מאומה, כן היו כל האלף שנים כאלו ישנת בהם, עד שמצד זה האלף שנים שחיית היו כלא היו מצד שני ענינים,

  • א) מצד שנזרמו ונשטפו מן המציאות כיום אתמול,
  • ב) מצד שגם בעת היו במציאות ישנת בם ולא עשית כל מאומה, "בבקר" שיעור הכתוב "האלף שנים ידמו בעיניך בבקר כחציר יחלף כיום אתמול כי יעבר" מדמה הבקר הבא בהוה כאילו צמח ויצא מן הזמן כצמח חדש, ור"ל בבקר שיצמח כחציר במציאות, ידמה הזמן של אלף שנים שעבר כיום אתמול:


ביאור המילות

"זרמתם". פעל, משם זרם מים, כמו זורמו מים עבות.

"כחציר יחלף". מצייר זמן ההוה המתנענע ברגע ההוה כחציר היוצא מן זרעו אשר נתבלה בארץ וישוב להצמיח מינו, כן יום העבר הצמיח מינו שהוא יום הבא לאחריו, אבל גם הוא דומה כחציר ועשב, הצץ וחולף כחותיו ומזונו בכל רגע ורגע, עד ישתיך הליחות השרשי שבו כל רגע, ויינק מזון אחר והתכה אחרת תמורתו, עד שימולל ויבש בערב, וכן הבקר החדש יבלה את רגעיו אשר יתחלפו מרגע לרגע, כל רגע מתכת את חברתה ותכנס במקומה, עד שבערב ימולל היום ההוא וישוב מן ההוה אל העבר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בבקר" - ר"ל בימי הנעורים לבד מחדש ומחליף כח כחציר הזה שרק בבוקר יחליף כח

"זרמתם" - מרוצת חייהם המה כחלום השינה כי בהקיצו אין דבר מדברי החלום כן אין ממש בחיי האדם

מצודת ציון

"זרמתם" - ענין מרוצת המים כמ"ש כזרם מים (ישעיהו כח) והושאל למריצת השנים

"יחלוף" - ענין התחדשות כמו יחליפו כח (שם מא)

<< · מ"ג תהלים · צ · ה · >>