מ"ג תהלים כז ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת יְהוָה אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית יְהוָה כָּל יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם יְהוָה וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַחַ֤ת ׀ שָׁאַ֣לְתִּי מֵֽאֵת־יְהֹוָה֮
  אוֹתָ֢הּ אֲבַ֫קֵּ֥שׁ
שִׁבְתִּ֣י בְּבֵית־יְ֭הֹוָה כׇּל־יְמֵ֣י חַיַּ֑י
  לַחֲז֥וֹת בְּנֹעַם־יְ֝הֹוָ֗ה וּלְבַקֵּ֥ר בְּהֵֽיכָלֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולבקר בהיכלו" - ליראות שם בכל בקר ובקר כך פירשו דונש ומנחם חברו עם לא יבקר בין טוב לרע (ויקרא כ"ו) אבל דונש פתר לשון בוקר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אחת שאלתי מאת ה'", איני שואל דברים רבים לפי התחדש הצרכים, שיתחדש לכל אדם בכל עת שאלה אחרת, רפואה, מזונות, הצלה מהאויב וכדומה, רק שאלה אחת שאלתי בעבר, "ואותה אבקש" תמיד בעתיד, כי בשאלה זו כלולים כל השאלות, והוא "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", השאלה ששאלתי אודות שבתי בבית ה' רק אותה אבקש, שעל ידה אגיע לכל הצרכים הפרטיים, גם ר"ל שלא שאל שאלה זאת כדי שעל ידי זה ישיג תכליתים אחרים, דהיינו שלא כיון בשאלתו שישב בבית ה' שעי"ז ינצל מאויביו וימצא כל צרכיו, שא"כ השאלה אינה הבקשה, כי בקשת לבו הוא שימצא צרכיו הגם ששאלת פיו הוא שבתו בבית ה', רק ששאלה זאת היא עצמה הבקשה, והוא גוף התכלית הנרצה אצלו, ועז"א "אחת שאלתי" וגם "אותה אבקש" שהוא ג"כ הבקשה, כי מה שאשאל "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", הוא על הכוונה כדי "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו", ואין בלבי כונה אחרת, כי מה שימצא ע"י זה גם יתר הצרכים הם ג"כ ישיבו אמצעים אל התכלית הזה, ר"ל שמה שע"י שישב בבית ה' ינצל מאויבים ומעיקים וימצא כל צרכיו, עי"כ יהיה לבו פנוי לישב בבית ה' תמיד שהוא התכלית העקרי אצלו:


ביאור המילות

"שאלתי אבקש". הבקשה היא מה שחפץ בלבו, מבקשי ה', בקשו צדק, בקש קהלת למצוא דברי חפץ, עיין מה שפירשתי בפירושי מגלת אסתר על מה שאלתך ומה בקשתך:

"בבית ה', בהיכלו". ההיכל פנימי מן הבית (כנ"ל ה' ח').

"ולבקר". מענין דרישה, או רצונו לומר בכל בקר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולבקר" - לדרוש בהיכלו בדבר מצות ה'

"לחזות" - לראות בנעימות תורת ה'

"שבתי" - שאשב בבית ה' טוב לי מללכת למלחמה ולנצח

מצודת ציון

"ולבקר" - ולדרוש כמו לא יבקר (ויקרא י"ג)

<< · מ"ג תהלים · כז · ד · >>