מ"ג תהלים סט ד

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָגַעְתִּי בְקָרְאִי נִחַר גְּרוֹנִי כָּלוּ עֵינַי מְיַחֵל לֵאלֹהָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָגַ֣עְתִּי בְקׇרְאִי֮ נִחַ֢ר גְּר֫וֹנִ֥י
  כָּל֥וּ עֵינַ֑י
  מְ֝יַחֵ֗ל לֵאלֹהָֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחר" - יבש כמו (איוב ל') חרה מני חורב

"כלו עיני" - כל תוחלת ממושכה קרויה כליון עינים כמו (דברים כ"ח) וכלות אליהם כל היום מכלות עינים (ויקרא כ"ו) ועיני רשעים תכלינה (איוב י"א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יגעתי", בהטבעו קורא אל בני אדם לעזרה "ויגע בקוראו עד שנחר גרונו" ואין שומע, וגם צופה לשמים שיבא עזרו משם וכבר "כלו עיני מרוב היחול":


ביאור המילות

"נחר". עבר מן הכפולים, כמו ושכן חררים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כלו עיני" - המקוה לדבר מה ואינו בא קרוי בלשון המקרא כליון עינים

"נחר" - הצועק הרבה מתייבש רטיבת הגרון

"בקראי" - בעבור רוב הקריאה על קושי השעבוד

מצודת ציון

"נחר" - ענין יובש כמו ושכן חררים (ירמיהו יז)

"מיחל" - מלשון תוחלת ותקוה

<< · מ"ג תהלים · סט · ד · >>