<< · מ"ג תהלים · ה · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְהוָה בֹּקֶר תִּשְׁמַע קוֹלִי בֹּקֶר אֶעֱרָךְ לְךָ וַאֲצַפֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְֽהֹוָ֗ה בֹּ֭קֶר תִּשְׁמַ֣ע קוֹלִ֑י
  בֹּ֥קֶר אֶעֱרׇךְ־לְ֝ךָ֗ וַאֲצַפֶּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקר תשמע קולי" - בבוקר אני קורא לך עליהם שהוא עת משפט ברשעים כמו שנאמר לבקרים אצמית כל רשעי ארץ (לקמן קא) היה זרועם לבקרים (ישעיהו לג) כי בבקר בבקר יעבור (שם כח)

"בקר אערך לך" - תפלתי על זאת אערוך ל' מערכה הוא כך חברו מנחם

"ואצפה" - שתעשה בהם משפטים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ה' - טעם בקר – כל בקר, כמו: חדשים לבקרים. ופעול אערוך לך – חסר כאילו אמר אערוך לך תפלתי כאשר פירשתי, כי כח שמות בפעלים וברך ולא אשיבנה וברוב יועצים תקום בעתידים כאילו כתוב למעלה כי אליך אתפלל תפלתי ומלת לך עם בקר אערוך לך מושכת עצמה ואחרת עמה, כמו יכפה אף והנה הוא ואצפה לך.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יהוה בקר תשמע קולי כי בבקר עת התפלה טרם שיעסוק האדם בעסקי העולם.


בקר אערך-לך תפלתי.


ואצפה: ואוחיל לך שתתן לי שאלתי ובקשת.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואצפה" - ואקוה 

מצודת דוד

"בוקר" - בכל בוקר תשמע קולי כי בהיות הבוקר אסדר לפניך תפלתי ולא הקדמתי לה דבר הרשות ולזה אקוה אשר תשמע קולי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' בקר", תיכף "בבקר תשמע קולי" לעזרני תיכף בקראי, כי "בקר אערך לך", רצה לומר את הבקר אערך בערך ויחוס אליך, שאתה דומה כמו הבקר, כמו שהבקר יאיר את החשך, יגרש זאבי ערב וחיתו טרף, ויחזיר נשמות לפגרים, כן עת יאיר אורך, רשעים יאבדו מפני אלהים וצדיקים יחיו וישמחו, וכמו שהבקר יבא בהכרח אחר הלילה, כן תאיר אור ישועתך אחרי חשכת הצרה, ולכן "ואצפה" כי יזרח אור ה' וישועתו:

ביאור המילות

"אערך לך". כמו מי בשחק יערך לה', הבוקר י"ל דמיון וערך אליך.

"ואצפה". בבנין פיעל נקשר עם התקוה בכ"מ:
 

<< · מ"ג תהלים · ה · ד · >>