מ"ג תהלים נח ה

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חֲמַת לָמוֹ כִּדְמוּת חֲמַת נָחָשׁ כְּמוֹ פֶתֶן חֵרֵשׁ יַאְטֵם אָזְנוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חֲמַת־לָ֗מוֹ כִּדְמ֥וּת חֲמַת־נָחָ֑שׁ
  כְּמוֹ־פֶ֥תֶן חֵ֝רֵ֗שׁ יַאְטֵ֥ם אׇזְנֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמת למו" - ארס יש להם להרוג את הבריות כדמות הנחש

"כמו פתן חרש יאטם אזנו" - הנחש כשהוא מזקין נעשה חרש באזנו אחת ואוטם השנית בעפר שלא ישמע את הלחש כשחבר משביעו שלא יזיק

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ה-ו) "חמת למו כדמות חמת נחש", הנחש נושך את האדם שלא להנאתו רק מצד האיבה שהושת בינו ובין האדם, שהאדם ישופנו ראש ולכן הוא ישופנו עקב מיראתו פן יהרוג אותו, וכן ידמה חמתם של בעלי לה"ר אלה, כאילו הם מתיראים ממני שלא אעשה להם רעה ולכן ידברו עלי לה"ר, שנדמה לנשיכת נחש כמ"ש אם ישוך הנחש בלא לחש ומה יתרון לבעל הלשון, אולם לעומת זה הנחש שומע לחש ואינו מזיק, והוא במליצה שמלחשים לו שלא יירא מן האדם כי אינו אויב לו ולא דורש רעתו, ואז לא ישוך, וכן היה ראוי שאחר שלחשתי להם ע"י מה שהראיתי ע"י כריתות כנף המעיל שאיני דורש רעת שאול היה ראוי שישמעו לחש אבל הם דומים "כפתן חרש יאטם אזנו אשר לא ישמע לקול מלחשים" הגם "שהחובר חברים" הוא "מחוכם" ויודע לחש, כן הם האטימו אזנם משמוע לחש:


ביאור המילות

"חמת". כמו אם אתן שנת לעיני:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמו פתן חרש" - המה כמו פתן אשר לעוצם רעתו לא יועיל לו הלחש כאלו היה חרש ואוטם אזנו לבל ישמע כמו כן הרשעים הללו לא יועיל בם המוסר כאילו היו חרשים וגו'

"חמת למו" - בכעסם מטילים ארס כנחש והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"חמת" - ארס כמו חמת תנינים יינם (דברים ל"ב)

"פתן" - מין נחש רע

"יאטם" - יסתום כמו אוטם אזנו (משלי כ"א)

<< · מ"ג תהלים · נח · ה · >>