מ"ג תהלים עח ט


<< · מ"ג תהלים · עח · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי אֶפְרַיִם נוֹשְׁקֵי רוֹמֵי קָשֶׁת הָפְכוּ בְּיוֹם קְרָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּֽנֵי־אֶפְרַ֗יִם נוֹשְׁקֵ֥י רֽוֹמֵי־קָ֑שֶׁת
  הָ֝פְכ֗וּ בְּי֣וֹם קְרָֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני אפרים" - שיצאו ממצרים בזרוע לפני הקץ ובטחו בגבורתם ובחציהם וסופם הפכו לנוס ביום קרב כמפורש בדברי הימים והרגום אנשי גת הנולדים בארץ "רומי" - משליכין וזורקין כמו רמה בים (שמות טו)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===פסוק ט===


בני אפרים - דרך דרש כי כל ישראל יקראו כן, כמו: הבן יקיר לי אפרים גם רמז לבני אפרים, שיצאו ממצרים, בטרם געת הקץ והרמז בדברי הימים והרגום אנשי גת ויתאבל אפרים אביהם. ועל דרך הפשט כי עקר זה המזמור נאמר על מלכות דוד ובנין הר ציון, ושם היה הארון במלוך דוד אחר שחרבה שילה שהיתה לבני אפרים, על כן: ובשבט אפרים לא בחר באחרונה אחר שבחר בם בראשונה לשכן שמו בשילה והעד הנאמן על זה הפירוש: שבט אפרים רומי קשת הם אנשי שילה שאמר אחריהם: לא שמרו ברית אלהים ועוד: נגד אבותיהם עשה פלא וזה היה אחר צאת ישראל ממצרים.

נושקי - חסר כ"ף, כמו: אש אוכלה הוא. ומלת נושקי דבקה עם קשת, כדרך: נהרי נחלי דבש וחמאה. והטעם שהפכו עורף ביום קרב, משל בעבור שלא שמרו ברית אלהים, שהשכין כבודו בתוכם.

ויש אומרים: שמנהג רומי קשת שלא יעמדו במקום אחד, כן הפכו ככה בני אפרים.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני אפרים" - ר"ל עם כי ראו אשר בני אפרים שעל כי בטחו בכחם כי היו מזוינים נושאי חצים ומורים בקשת לזה מהרו את הקץ לצאת ממצרים קודם הזמן וסופם הפכו עורף לנוס ביום קרב והרגום אנשי גת כמ"ש בד"ה (א ז) 

מצודת ציון

"נושקי" - מזויינים כמו נושקי קשת ומגן (דברי הימים ב י"ז)

"רומי" - ענין השלכה כמו פרש ורומה קשת (ירמיהו ד')

"קרב" - מלחמה כמו המלמד ידי לקרב (לקמן קמ"ד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני אפרים", אחר ההצעה הזאת מתחיל דבריו, ויתחיל לדבר ממה שמאס ה' במשכן שילה שעמד בחלק של אפרים, ובבני אפרים בימי עלי, הגם "שבני אפרים" היו "נושקי רומי קשת", בכ"ז "הפכו ביום קרב" עם הפלשתים, וזה היה על כי.

ביאור המילות

"נשקי, רומי". נושקי נשק, רומי קשת, הפכו, עורף:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ט) "בני אפרים"ששמו כסלם בהיותם "נושקי רומי קשת" ולא בה', על כן "הפכו ביום קרב" לפני פלשתים, כי בוטחם בעצמם גרם

<< · מ"ג תהלים · עח · ט · >>