מ"ג תהלים טו ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כַּסְפּוֹ לֹא נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל נָקִי לֹא לָקָח עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כַּסְפּ֤וֹ ׀ לֹא־נָתַ֣ן בְּנֶשֶׁךְ֮
  וְשֹׁ֥חַד עַל־נָקִ֗י לֹ֥א לָ֫קָ֥ח
    עֹֽשֵׂה־אֵ֑לֶּה
    לֹ֖א יִמּ֣וֹט לְעוֹלָֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כספו", וגם לא יתפעל מאהבת הממון שחונן דל בג"ח ולא יקח נשך, ושופט בצדק להצדיק את הנקי ולא יקח ממנו שוחד הגם שלא יטה עי"ז את הדין כי "יקח שחד מן הנקי" ושכר טרחו, "עושה אלה", כי גם השב ואל תעשה נחשב כמעשה, באשר יצר האדם מסית לדברים אלה והוא עושה מעשה לכבוש את יצרו, ואז "לא ימוט לעולם", כי ישב עולם לפני אלהים וחסד ואמת ינצרוהו:


ביאור המילות

"עושה אלה". יש לפרש שאחר שחשב כל צדקותיו אומר שאיש העושה אלה הנזכר למעלה בודאי את כספו לא נתן בנשך ולא לקח שוחד, ואם כן לא ימוט לעולם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא ימוט לעולם" - לא ינטה לנפול כי את הטוב עשה וממילא ראוי הוא לשבת בבית המקדש כי חפץ בו ה'

"על נקי" - להטות דין הנקי

מצודת ציון

"בנשך" - ברבית