כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲשֶׁר בָּנֵינוּ כִּנְטִעִים מְגֻדָּלִים בִּנְעוּרֵיהֶם בְּנוֹתֵינוּ כְזָוִיֹּת מְחֻטָּבוֹת תַּבְנִית הֵיכָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲשֶׁ֤ר בָּנֵ֨ינוּ ׀ כִּנְטִעִים֮
  מְגֻדָּלִ֢ים בִּֽנְעוּרֵ֫יהֶ֥ם
בְּנוֹתֵ֥ינוּ כְזָוִיֹּ֑ת
  מְ֝חֻטָּב֗וֹת תַּבְנִ֥ית הֵיכָֽל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בנינו וגו'" - כלומר גם עתה דור זה כשר הוא

"בנינו כנטיעים" - שאין בהם מום כל כך הם מנוקים מעבירה (מצאתי)

"מגדלים בנעוריהם" - בשם טוב זה שהם כנטיעים בנערותם גדלים כל ימיהם ואי אפשר לקיים כל שבח זה אלא בדורו של חזקיהו

"בנותינו" - גבוהות קומה נאה כזויות של בית אבנים שזויות אבן מכוונות כנגד חברתה ועולה למעלה עד שהזויות מיושרות

"מחטבות תבנית היכל" - מהוללות בפי רואיהן ומדמין אותם לתבנית קומת ההיכל ורבותינו פירשו בנותינו כזויות מתמלאות תאוה כזויות מזבח המלאות דם ואינן נבעלות אלא לבעליהן

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אשר בנינו – הם מגודלים בנעוריהם כנטיעים.

בנותינו כזויות - ארמון מלך שהם מפותחות ומצויירות.
מחוטבות - כמו חטובות אטון מצרים.

תבנית היכל - הטעם כפול.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מחוטבות" - ענין כריתה וחתוך כמו מחוטב עציך (דברים כט)

"תבנית" - דמות 

מצודת דוד

"בנותינו כזויות" - כמו זויות הבנין העשויות מאבנים מחוטבות ביושר רב עד אשר ידמו לאבן אחת והמה דמות תבנית אבני בנין היכל מלך שהמה מחוטבות מאוד ור"ל כמו זויות כאלה נראים יפה מבלי מקום מעוקם כן בנותינו לא נמצא בהן דבר מעוקם ושום נדנוד עבירה ופריצות

"מגודלים בנעוריהם" - כי כן המה מגודלים ביראת חטא מימי נעוריהם וכמ"ש חנוך לנער וגו' גם כי יזקין לא יסור ממנה (משלי כב)

"אשר בנינו" - ר"ל ראוים אנו להצלה על אשר בנינו המה כנטיעי האילנות נאים ומנוקים ממום עבירה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בנינו", הם דומים "כנטיעים" שהם "מגודלים בנעוריהם", שהנטיעה אם יזהרו בה בתחלה שתגדל ביושר תהיה עץ ישר ואם תתעקם בעודה יונק תהיה לעץ מעוקם, וכן צריך לישר את הבנים בנעוריהם ואז גם כי יזקין ילך בדרך הישר.

"בנותינו" דומים "כזויות" שהם "מחוטבות תבנית היכל", כי תבנית ההיכל ילקח מן הזויות אם עשוי ביושר, כן הם צנועות יושבות בירכתי הבית, ובכ"ז הם יתנו תבנית ההיכל כולו, וכפי צדקתם תהיה הנהגת הבית בכלל:

ביאור המילות

"מחוטבות". אבני גזית: