מ"ג תהלים קיא א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַלְלוּ יָהּ אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל לֵבָב בְּסוֹד יְשָׁרִים וְעֵדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַ֥לְלוּ־יָ֨הּ ׀ 
אוֹדֶ֣ה יְ֭הֹוָה בְּכׇל־לֵבָ֑ב
  בְּס֖וֹד יְשָׁרִ֣ים וְעֵדָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הללויה וגו'" - מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו וכן כלם מאל"ף ועד תי"ו וכמו כן מזמור השני הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק ירא ה'.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בסוד" - בעצת הישרים ובני העדה ר"ל כפי אשר יורו ישרי הלב ויתר העם

"הללויה" - אתם כולכם הללויה ואף אני אודה את ה' בכל לבב

מצודת ציון

"בסוד" - ענין עצה כי נעשית בסוד לבל יגלה או הוא מלשון יסוד כי העצה למעשה היא כמו היסוד להבנין

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אודה ה'", מזמורים אלה נאמרו באל"ף בי"ת לרוב חשיבותם כמ"ש חז"ל, אמר אני "אודה ה' בכל לבב", בין "בסוד ישרים" שהם בעלי הבינה המבינים דרכי ה' ועיני האלהות וסודותיו, ובין בתוך "העדה" הם כל ההמון הנועדים לשמוע את דברי: