<< · מ"ג תהלים · יא · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי הִנֵּה הָרְשָׁעִים יִדְרְכוּן קֶשֶׁת כּוֹנְנוּ חִצָּם עַל יֶתֶר לִירוֹת בְּמוֹ אֹפֶל לְיִשְׁרֵי לֵב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י הִנֵּ֪ה הָרְשָׁעִ֡ים יִדְרְכ֬וּן קֶ֗שֶׁת
  כּוֹנְﬞנ֣וּ חִצָּ֣ם עַל־יֶ֑תֶר
    לִיר֥וֹת בְּמוֹ־אֹ֗֝פֶל לְיִשְׁרֵי־לֵֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הנה הרשעים" - דואג ודלטורי הדור המטילין איבה ביני ובין שאול

"ידרכון" - לשון דריכה נופל בקשת שכשהוא חזק צריך ליתן רגלו עליו כשרוצה לנטותו

"קשת" - לשונם ידרכו קשתם שקר

"כוננו חצם על יתר" - הקשת קורד"א דאר"ק בלע"ז

"לירות" - אהגיט"ר בלע"ז

"במו אפל" - במסתר

"לישרי לב" - דוד וכהני נוב

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי הנה הרשעים ידרכון קשת כמו שאתם מגלים עלי כן יגלו עלי האחרים שתנוס אליהם כי כן דרך הרשעים לדרוך קשת

כוננו חצם על יתר ולכונן חצם על יתר הקשת.


לירות במו אפל כלומר בהסתר.


לישרי לב: כמוני היום שאין בי עון.

ואמר לירות ואינם יורים, כי אינם מועילים מעשיהם ומחשבותם כי ביי' חסיתי.

והדרש (בקצת שנוי לשון שוחר טוב במקומו) מפרש הענין הזה על ישראל.

בשעה שגלו ישראל היו אמות העולם שמחים עליהם להגלותם ממקומם.

נודי אין כתיב כאן אלא נודו כלפי מעלה וכלפי מטה.

כלפי מעלה: כצפור נודדת מקנה כן איש נודד ממקומו (משלי כז ח) ; ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר (שמות טו ג) יי' איש מלחמה, ואין מקומו אלא בית המקדש שנאמר (תהלים קלב יד) זאת מנוחתי עדי עד.

כלפי מטה: ישראל.

כי הנה הרשעים, ידרכון קשת כוננו חצם על יתר.

ר' ברכיה בשם רבי אבא אמר: זה שבנא ויואח.

מה עשו? כתבו אגרת והכוה בחץ ופשטוה לסנחריב בעד החלון, וכתוב בה: כל ישראל מבקשים להשלים לך; וישעיה וחזקיה אין מניחים אותם.

לירות במו אופל לישרי לב לשבר שני ישרי לב חזקיה וישעיה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתר" - חבל הקשת כמו שבעה יתרים (שופטים , יז)

"לירות" - להשליך כמו ירה בים (שמות, טו)

"במו" - כמו בתוך

"אופל" - חשך 

מצודת דוד

"לירות" - את החצים

"במו אופל" - ר"ל בהסתר

"לישרי לב" - על כהני נוב

"כי הנה" - ר"ל ואם תחשבו שעזבני ה' בעבור עון הריגת כהני נוב כי הלא הנה הרשעים דרכו קשת וגו' והוא משל על הלשון הרע שאמר דואג לשאול על כהני נוב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הנה הרשעים ידרכון קשת", וגם "כוננו את חציהם על יתר לירות לישרי לב במו אפל", שאורבים על הישרים באופל להכותם נפש, וחציהם מכוננים, וגם יצליחו במעשיהם:

 

<< · מ"ג תהלים · יא · ב · >>