מ"ג תהלים קיט קכו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עת לעשות ליהוה הפרו תורתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֵת לַעֲשׂוֹת לַיהוָה הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה
  הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עת לעשות לה' וגו'" - מוסב על מקרא שלפניו הבינני ואדעה עדותיך להבין עת לעשות לשמך איך יעשו אותם שהפרו תורתך למצוא רצון וסליחה ותמצא להם ואעשה כן על כל עבירה שבידי ורבותינו דרשו ממנו שעוברין על דברי תורה כדי לעשות סייג וגדר לישראל כגון גדעון ואליה בהר הכרמל שהקריבו בבמה עוד ראיתי נדרש באגדה פי' איש פנוי וטיילן העושה תורתו עתים מפר ברית שאדם (פנוי) צריך להיות יגע בתורה כל שעות היום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עת", מוסב למעלה הבינני ואדעה עדותיך, ואדעה עת לעשות לה', היינו שאדעה העדיות שמעידים איך התנהגת מעולם בהנהגת השכר והעונש, ומזה אדעה העת המוכן לה' לעשות נקמה ועונש לאלה אשר "הפרו תורתך", שבהכרח יש לזה עת קצוב מאת החכמה העליונה, שיש עת לעשות, ועת שלא לעשות רק להאריך אף, וע"י שאדעה עדותיך ואבין אותם, אבין מתי הוא העת לעשות נקמה במפירי תורה ודת:


  • (מצות)


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עת לעשות" - יש עת קבוע לעשות לה' משפט בהרשעים אשר הפרו תורתך