מ"ג תהלים עח סז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּמְאַס בְּאֹהֶל יוֹסֵף וּבְשֵׁבֶט אֶפְרַיִם לֹא בָחָר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַ֭יִּמְאַס בְּאֹ֣הֶל יוֹסֵ֑ף
  וּֽבְשֵׁ֥בֶט אֶ֝פְרַ֗יִם לֹ֣א בָחָֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימאס באהל יוסף" - הוא שילה שהוא בחלקו של יוסף

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


וימאס - מאז לא היה הארון בחלק אפרים רק מאהל אל אהל וממקום למקום עד בוא דוד, והיה הארון בעיר ציון.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימאס" - מאז מאס במשכן שילה שהיתה בנחלת אפרים בן יוסף

"ובשבט אפרים" - הוא הוא וכפל הדבר במ"ש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(סז-סח) "וימאס", ומאז "מאס באהל יוסף", שלא עמד המקדש עוד בחלקו של יוסף, וכן "בשבט אפרים לא בחר" אל המלוכה, ומפרש נגד מ"ש ובשבט אפרים לא בחר "ויבחר את שבט יהודה", ונגד מ"ש וימאס באהל יוסף אמר "ויבחר את הר ציון אשר אהב":


 

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

(סז) ותחת אשר "מאס"מאד בישראל עתה לא "מאס"רק "באהל יוסף"והטיל בו הכעס, והטעם כי "בשבט אפרים"ששם היה משכן שילו "לא בחר", והוא מה שכתבנו למעלה (פסוק ס) כי השראת שכינה אינה במקום כי אם באדם ועל כן כאשר לא היתה הכנה בשבט אפרים להשראת שכינה מאס באהל יוסף. ועל פי דרכו כיון מאמרנו כי שב אפו ותחת מה שהי' לו על ישראל גדר מאיסה נהפך להעדר בחירה בם בלבד וזהו "ובשבט אפרים לא בחר":

<< · מ"ג תהלים · עח · סז · >>