מ"ג תהלים קיח טו

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים יְמִין יְהוָה עֹשָׂה חָיִל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ק֤וֹל ׀ רִנָּ֬ה וִישׁוּעָ֗ה בְּאׇהֳלֵ֥י צַדִּיקִ֑ים
  יְמִ֥ין יְ֝הֹוָ֗ה עֹ֣שָׂה חָֽיִל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול רנה וישועה" - תהיה לעתיד באהלי צדיקים ומהו קול הרנה ימין ה' עשה חיל ימין ה' רוממה וגו'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"קול", מצייר שהמלך הולך מביתו לבהמ"ק, ושומע "קול רנה וישועה באהלי צדיקים", והוא עפמ"ש (בישעיה ל') השיר יהיה לכם כליל התקדש חג והשמיע ה' את קולו, ובארתי שם שבעת החלו בירושלים לשיר את שיר החג, החל ה' ללכת להלחם עם מחנה אשור, ובעת שנתוסף הרנה על קרבן פסח בתופים ובמחולות, אז נלחם ה' עם אשור במלחמות תנופה והכרית את מחנהו, עפ"ז יאמר שנשמע קול ורנה וישועה באהלי צדיקים, בעת החל קול הרנה, בא ג"כ קול ישועה, כי כפי שהתחילו לרון ולהודות כן בא הישועה, ותחלה הודיעו "כי ימין ה' עושה חיל", ר"ל שה' מאסף את חילו ומכין א"ע להלחם עם אשור, ואח"כ הודיעו שנית, כי.


ביאור המילות

(טו-טז) "עושה". הראשון על אסיפת החיל, והשני על הנצחון, שמלת עושה בא על שתי אלה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"קול רנה" - ויהיה נשמע באהלי צדיקים קול רנה וישועה ויאמרו ימין ה' עושה חיל וכח

מצודת ציון

"חיל" - מלשון כח ואומץ