מ"ג תהלים ב ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲסַפְּרָה אֶל חֹק יְהוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲסַפְּרָ֗ה אֶֽ֫ל־חֹ֥ק
  יְֽהֹוָ֗ה אָמַ֘ר אֵלַ֥י בְּנִ֥י אַ֑תָּה
    אֲ֝נִ֗י הַיּ֥וֹם יְלִדְתִּֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספרה אל חוק" - אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע

"ה' אמר אלי" - על ידי נתן וגד ושמואל

"בני אתה" - ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר (שמואל ב ג יח) כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך

"אני היום" - שהמלכתיך עליהם

"ילדתיך" - להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם כמו שנאמר (דברי הימים א יד ב) וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים כמו שנאמר בשלמה (שמואל ב ז יד) הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד (תהלים פט כז) הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספרה" — דברי דוד עם הנבואה שלו או דברי המשורר מדבר בעדו וטעם אל חק זה שאספר אשים אותו לחק שיסופר והוא אמר אלי בני אתה לעבוד את השם כבן יכבד אב.

"אני היום ילדתיך" — כמו (דברים לב יח): "צור ילדך תשי".

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אספרה אל חק", כמו שיש חקים ודתות להתנהגות המדינה, כן יש חקים ודתות בין העמים, חקים כוללים בכל המדינות. למשל, חק קבוע ונימוס כולל, שאין לעם ומלך ליפול על גבולות מלכים ועמים בלא איזה טענה מספקת, וכל העובר על החקים האלה ויצא בזרוע להחריב עמים ולגזול נחלתם, יקרא בשם עריץ מרגיז הארץ וכדומה, אבל אני בצאתי לכבוש גוים ולהחריד ממלכות "אספר את החק" והנימוס שניתן לי על זה מאת ה', שה' אשר הארץ ומלואה שלו נתן לי רשות על זה ושם אותה לי לחק ולמשפט (כמ"ש במדרש שלא יאמרו לסטים אתם שכבשתם ארצות ז' עמים וכו' הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו וכו') ומהו החק? "ה' אמר אלי", אחר "שבני אתה, ואני היום ילדתיך", ממליץ כאילו היום עת רגשו גוים נגדו למרוד בו, ילד אותו ה' והיה לו לבן למשול על הכל, כבן המושל בנכסי אביו, כמ"ש ואני נסכתי מלכי, ואם כן.


ביאור המילות

"אל חק". כמו ותהי חק בישראל, ובא "אל" במקום "את" לומר שע"י ספורו יקבע אותו לחק אל יתר חקי הארצות והנימוסים.

"בני ילדתיך". בן ואב יהיו לפעמים ע"י שמגדלו ואמנו כמו ויהי לה לבן, לכן יוסיף לפעמים אביך זה ילדך (משלי כ"ג) אמך אשר ילדתך (ירמיה כ"ב):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אני היום ילדתיך" - ר"ל חביב אתה בעיני כבן לאב ביום הולדו

"אספרה" - אמר דוד אספר את הדבר החקוק בספר שה' אמר אלי בני אתה כמ"ש בני בכורי ישראל (שמות ד) והמלך יחשב ככל העם

מצודת ציון

"אל חק" - את חוק וכן וירדפו אל מדין (שופטים ז')

"חק" - מלשון חקיקה וכתיבה

<< · מ"ג תהלים · ב · ז · >>