מ"ג תהלים צז א

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְהוָה מָלָךְ תָּגֵל הָאָרֶץ יִשְׂמְחוּ אִיִּים רַבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְהֹוָ֣ה מָ֭לָךְ תָּגֵ֣ל הָאָ֑רֶץ
  יִ֝שְׂמְח֗וּ אִיִּ֥ים רַבִּֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' מלך" - בנטלו המלוכה מעמלק

"תגל הארץ" - זהו שאמר (יחזקאל לה) כשמוח כל הארץ שממה אעשה לך על עמלק נתנבא כן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ה' מלך" מבאר שע"י מלוכת ה' באופן זה שהיא ההשגחה באמצעות הטבע, עי"כ "תגל הארץ", שכלל הארץ תשיג גילה, שגדרה הוא השמחה על דבר מתחדש, כי הנהגת הארץ תתחדש שיסכים כפי רצון ה' אל הגמול והעונש, "וישמחו איים רבים", ר"ל שהגם שבכלל הארץ יהיה חידוש בהכרח שתסכים הטבע עם הגמול והעונש, בכ"ז בחלקי הארץ וקצת האיים יהיה שמחה תמידית, כי הטבע לא תשתנה בפרטים רק בכלל, שזה ההבדל בין השגחה הנסיית הגלויה שידבר עליה בסימנים הבאים, ובין ההשגחה באמצעות הטבע שמדבר עליה פה, שבהשגחה הנסיית תתחודש שינוי גם בפרטים, והנס יהיה גם בעבור איש אחד או אומה אחת, אבל ההשגחה באמצעות הטבע לא יהיה שינוי טבע בעבור פרט אחד, שזה נס גלוי, רק ה' יערך טבע הכללית לפי המעשה והגמול והעונש, למשל שיהיו גשמי השנה כפי הראוי לפי מעשה בני העולם, ובכ"ז בפרטים לא יהיה שינוי, עד שהגילה על התחדשות הטובה לפי המעשה לא יהיה רק בכלל הארץ, אבל לא באיים בפרטיים שהם ישמחו בשמחה התמידית כפי הטובה הכללית, כי ה' יערך כלל הטבע מסכים עם ההשגחה, עד שידמו שהכל טבע ומחויב, ואחר שערך ה' את הכלל לפי רצונו (שזה ענין גילה) לא ישתנו הפרטיים אם לא בדרך השני שהוא נסיי לגמרי והנס גלוי:


ביאור המילות

"תגל, ישמחו". כנ"ל (צ"ו י"א) וכן בפסוק ח':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ה' מלך" - לעתיד כאשר תתגלה מלכותו אז יתרבה השמחה בעולם

"איים" - יושבי איי הים