<< · מ"ג תהלים · יא · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַמְטֵר עַל רְשָׁעִים פַּחִים אֵשׁ וְגָפְרִית וְרוּחַ זִלְעָפוֹת מְנָת כּוֹסָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַמְטֵ֥ר עַל־רְשָׁעִ֗ים פַּ֫חִ֥ים
  אֵ֣שׁ וְ֭גׇפְרִית וְר֥וּחַ זִלְעָפ֗וֹת
  מְנָ֣ת כּוֹסָֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פחים" - ל' פחמים "זלעפות" - לשון שריפה ומנחם פתר אותו לשון שער קטב וכן (איכה ה) מפני זלעפות רעב (לקמן קיט) זלעפה אחזתני כלומר שערו שער (סא"א)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ימטר - דמה הרעה הבאה על הרשעים פתאום, כמו הפחים וחברו רקועי פחים והם כדמות אבנים שורפים, שהם יורדים עם המטר.

זלעפות - כמו: זלעפה אחזתני כמו רעדה.

כוסם - חלקם.

וככה ה' מנת חלקי וכוסי, והם מפעלי הכפל והעד: תכוסו על השה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ימטר על רשעים פחים מן פח יקוש (הושע ט ח).

ואמר: ימטר לפי שהגזרות באות מן השמים.

ויש מפרשים (תרגום ורש"י): פחים כמו פחם לגחלים (משלי כו כא) ; והוא משקל אחר.

והחכם רבי אברהם בן עזרא פרש: כמו רקעי פחים (במדבר יז ג), והם כדמות אבנים שורפות יורדות עם המטר.


אש וגפרית ורוח זלעפות זלעפות הזי"ן בחיר"ק והעי"ן בקמ"ץ מן זלעפה אחזתני (תהלים קיט נג): ענין רעדה, או ענין שרפה.


מנת כוסם: פרושו: חלקם.

וכן מנת חלקי וכוסי (שם טז ה).

ונסמך מנת אל החלק ואל הכוס, אף על פי שהם ענין אחד, כמו אדמת עפר (דניאל יב ב) ; מטיט היון (תהלים מ ג).

או זה לפי כי מנת יש בו ענין הזמנה גם כן.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פחים" - רשתות כמו מפח יקוש (לקמן צ"א)

"זלעפות" - רעדה כמו זלעפה אחזתני (לקמן קי"ט)

"מנת" - חלק ומתנה כמו והיה לך למנה (שמות כ"ט

מצודת דוד

"מנת כוסם" - המנה למלאות כוסם יהיה מרוח זלעפות ר"ל פורעניות רב יביא עליהם

"ימטר" - כי סוף הדבר יקבל גמולו משלם כי הרבה רשתות כמטר ירדו עליו מן השמים וילכד בהם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימטר על רשעים פחים אש וגפרית" והעונש הזה יהיה מנת כוסם, המנה שהכינו הם לעצמם, ר"ל שאם היתה ההשגחה גלויה והיה מענישו תכף היה מתירא מלהרשיע ואין כאן בחינה להרשע,
  • ב) שלא היה יכול להענישו בעונש גדול פחים אש וגפרית, לכן מאריך לו עד שיתמלא סאתו ויאבידנו אם בעוה"ז או שר"ל פחים אש וגפרית בגיהנם, כמ"ש ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו:

ביאור המילות

"פחים". כמו פחם לגחלים (משלי כ"ו), "מנת כוסם". המנה שהכינו להם על פי מעשיהם, כמו תכסו על השה, במכסת נפשות:
 

<< · מ"ג תהלים · יא · ו · >>