<< · מ"ג תהלים · לז · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּטַח בַּיהוָה וַעֲשֵׂה טוֹב שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּטַ֣ח בַּ֭יהֹוָה וַעֲשֵׂה־ט֑וֹב
  שְׁכׇן־אֶ֗֝רֶץ וּרְעֵ֥ה אֱמוּנָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה'" - ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס

"ועשה טוב" - ואז תשכון ארץ לאורך ימים

"ורעה אמונה" - תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

בטח - אמר רבי משה: הנכון להיותו עשה טוב.

ובטח בה' – רעה אמונה ושכון ארץ. ויתכן היות האחרון סבת הראשון, אם תעשה טוב תהיה לבטח ואם תרעה אמונה תשכן ארץ. ולפי דעתי: בעבור כי הקנאה בעושי עולה, בעבור עושרם שהם בוטחים בו, על כן אמר: בטח בה' ואל תמנע מעשות טוב.

וטעם שכן ארץ – כל ימי חייך תשכן על הארץ.

רעה אמונה - כמו: שומר אמונים, כי הרועה כמו שומר.

ויש אומרים: שטעם ורעה – שלא יאכל גזול ועשוק, כבני עולה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה: פרושו הפוך: עשה טוב ובטח ביי', ורעה אמונה ושכן ארץ: כי הגמול אחר מעשה הטוב.

ויש לפרש כל הפוסק במעשה הטוב: אמר בפסוק הזה שלש תכונות האדם בטוב וברע והם הלב והיד והפה, בטח ביי' היא עבודת הלב שיבטח ביי' בכל לבו ויבין כי הוא העוזר והמכשיל, לא כמרעים עשי עולה שאין בוטחים כי אם בעשרם ובכחם, כמו שהקדים במזמור שקדם (פסוק ב): אין פחד אלהים לנגד עיניו.

ועשה טוב: הוא מעשה היד שיתן צדקה ויעשה מצות האל.

שכן ארץ ורעה אמונה: בכל מקום שתשכון תלמד לרבים לעבוד את יי' כמו שעשה אברהם, שנאמר (בראשית יג ד): ויקרא שם אברם בשם יי'.

היה מלמד לרבים דרך יי'.

והמלמד בני אדם רעה אותם כמו שאמר (ירמיהו ג טו): ורעו אתכם דעה והשכיל; וכמו שאמר (משלי י כא): שפתי צדיק ירעו רבים.

וזה עקר עבודת האל בפה.

כי מה שצריך לעצמו בעבודת האל, יתברך, בפה כמו: יחוד השם והתפלות והתשבחות עקרם הוא הלב.

ואפילו לא יוציאם בפיו יצא ידי חובתו; אבל למוד אחרים לא יתכן זולתי בפה.

וא"ו ורעה אמונה כוא"ו וישא אברהם את עיניו (בראשית כב ד יג).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורעה אמונה" - תהיה רועה וניזון מן האמונה שהאמנת בה' ולא עשית כמעשה הרשעים לגזול ולעשוק

"בטח בה'" - לזאת אל תתערב עמהם אלא בטח בה' ועשה הטוב ואז תשכון בארץ לאורך ימים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה'", ואז תהיה הצלחתך הצלחה אמתית מכמה טעמים,
  • א) "ועשה טוב", שעם בטחונך תעשה טוב, לא הצלחת המרעים שעושים רע, ותנאי ההצלחה שידע המצליח שמעשיו טובים ושהוא ראוי אל ההצלחה,
  • ב) המרעים צריכים לעבור ימים ונהרות לבקש סבות הצלחתם ואתה "תשכן ארץ", כי יתן טרפך בכ"מ,
  • ג) הבלתי בוטח ירא תמיד פן יחסר לחמו ואוצר וכונס ואינו נהנה ממנו, ואתה "רעה אמונה", תתדמה ככבש במרחב שרועה ומאמין שההרים יצמחו תמיד חציר ועשב:

 

<< · מ"ג תהלים · לז · ג · >>