<< · מ"ג תהלים · קג · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַמַּשְׂבִּיַע בַּטּוֹב עֶדְיֵךְ תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַמַּשְׂבִּ֣יעַ בַּטּ֣וֹב עֶדְיֵ֑ךְ
  תִּתְחַדֵּ֖שׁ כַּנֶּ֣שֶׁר נְעוּרָֽיְכִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתחדש כנשר נעוריכי" - כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין חוזר לנערותו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

המשביע - הטעם: כי הרופא הוא השם לבדו והוא המשביע לו על דעת אדם רופא שיאכל כך ולא יאכל כך.

הטעם המשביע – כי משפט החולה לזהם חייתו לחם.

ופירוש עדיך – פיך כמו עדיו לבלום. ולפי דעתי: כאשר הנפש כבוד לגוף כן היא כמו עדי. והנה הטעם המשביע בטוב נפשך, כנגד תשבע נפשי.

וטעם תתחדש כנשר נעוריכי – אמר ר' משה: כי הוא חסר יו"ד כדרך ותעשי הרעות ותוכל. ויש אומרים: כי הנשר כל מה שיגדל ויבוא בימים תגדל עצמתו וכן הוא תתחדשי בה עצמות הנעורים כנשר. ויתכן היות מלת נעורים כמו נשים ובא תתחדש, כדרך: בנות צעדה עלי שור.

והזכיר נעורים בחליו, כמו: ישוב לימי עלומיו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עדיך" - הפה יקרא כן כמו עדיו לבלום (לעיל ל"ב) 

מצודת דוד

"כנשר" - כמו הנשר מחדש כנפיו מעשר שנים לעשר שנים וחוזר הוא לימי נעוריו כן תתחדש ימי נעוריו באמיץ כח ובבריאות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המשביע בטוב עדיך" - שבעודה כלואה בגויה משביע אותה בטוב נפשי, מה שנתן לה תורה ומצוות, שהם מזון הנפש, שזה מצד חסדי ה' עליה.

ונגד מה שאמר "המעטרכי רחמים", מפרש "תתחדש כנשר נעורייכי", שבעת תצא מן הגוף תתחדש כנשר, אשר ימרטו נוצותיו ויתחדש בנוצות וכנפיים חדשים, בם יגביה עוף לשמיים; כן, אחר שתפשוט גופה העפרורי, תלבש מחלצות, בם תעוף אל מעונה ואל בית אביה.

ביאור המילות

"עדיך". מלשון עוד, מציין המציאות שהיא עודה בעולם:
 

<< · מ"ג תהלים · קג · ה · >>