<< · מ"ג תהלים · יח · טז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּרָאוּ אֲפִיקֵי מַיִם וַיִּגָּלוּ מוֹסְדוֹת תֵּבֵל מִגַּעֲרָתְךָ יְהוָה מִנִּשְׁמַת רוּחַ אַפֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֤רָא֨וּ ׀ אֲפִ֥יקֵי מַ֗יִם
  וַֽיִּגָּלוּ֮ מוֹסְד֢וֹת תֵּ֫בֵ֥ל
מִגַּעֲרָ֣תְךָ֣ יְהֹוָ֑ה
  מִ֝נִּשְׁמַ֗ת ר֣וּחַ אַפֶּֽךָ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויראו אפיקי מים" - כשנבקע הים

"ויגלו מוסדות תבל" - שכל מימות שבעולם נבקעו

"מנשמת" - מנשיבת

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ויראו אפיקי מים - המקומות החזקים והטעם לגלות סתר הקמים על דוד.

והלל אומר: יתכן להיות הטעם דרך אחרת, כי השם ירעיש את הארץ כאשר ירצה.

והטעם שיסירנה ממתכונתה ויוריד המים מן השמים, ומי שיש לו כח לעשות ככה יצילני.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיקי" - הם המים הנגרים בחוזק כמו כאפיקים בנגב (לקמן קכ"ו) 

מצודת דוד

"מגערתך" - ממה שגערת בהאויב

"מנשמת" - מנשיבת הרוח היוצא מאפך והכל הוא דרך משל

"ויגלו" - כי נבקעה הארץ

"ויראו" - היה נראה קרקעית אפיקי המים כי נבקעו המים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויראו", עתה יספר שמן התשועה הזאת נסתבבה צרה אחרת טבעיית, שע"י שבירת העבים והתפוצצם פתאום נתהוה שטף מים עד "שהתראו אפיקי מים, ויגלו מוסדות תבל", שהמים שהיו יסוד לתבל בששת ימי בראשית שהיה כל העולם מים במים ונתכסו אח"כ כי עלו המים ע"י אדים אל הרקיע והעבים כמ"ש בפי' מעשה בראשית ולקמן סי' ק"ד, עתה נתגלו שנית כי שבו המים ויפיצו את היבשה, וכ"ז היה "מגערתך ה'", שכמו שתחלה תהום כלבוש כסיתו מן גערתך ינוסון, עתה שבו מגערת ה' שנית אל היבשה, "ומנשמת רוח אפך", שפזר ופצץ את העבים נשטפה הארץ ע"י שטף, ועי"כ נשטף גם דוד בשטף מים ושבולת שטפתהו:

ביאור המילות

"אפיקי מים". המוגרים בחוזק:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אז (טז) ויראו אפיקי מים של מטה כמו שאמרו בבראשית רבה שעל ידי גערת ה' יצאו מים רבים בסדום ונעשה ים. ויגלו מוסדות תבל, והוא מה שאמרו ז"ל (בראשית רבה נא ד): "על הפך משורש הרים" (איוב כח ט) שעקר הוא יתברך ההרים משורשם והיפך הישוב למטה ושרשי ההרים למעלה, וזה יאמר ויגלו מוסדות תבל שנגלו שרשיהם למעלה, בהראות אפיקי מים על ידי כן מגערתך וכו':

<< · מ"ג תהלים · יח · טז · >>