מ"ג תהלים מח יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שִׁיתוּ לִבְּכֶם לְחֵילָה פַּסְּגוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ לְמַעַן תְּסַפְּרוּ לְדוֹר אַחֲרוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שִׁ֤יתוּ לִבְּכֶ֨ם ׀ לְֽחֵילָ֗הֿ
  פַּסְּג֥וּ אַרְמְנוֹתֶ֑יהָ
    לְמַ֥עַן תְּ֝סַפְּר֗וּ לְד֣וֹר אַֽחֲרֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחילה" - לחומותיה כמו חיל וחומה (איכה ב')

"פסגו ארמנותיה" - הגביהו בירנותיה כמו אשדות הפסגה (דברים ג') דמתרגמינן רמתא

"למען תספרו" - את גובהה ואת יופיה לדור שאחריכם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פסגו" - הגביהו וחזקו הארמונות

"למען תספרו" - מגודל יופי הבנין הנעשה בעזר אלוה

"שיתו" - שימו לבכם לבנין החיל ליפותה ולחזקה

מצודת ציון

"לחילה" - היא החומה הנמוכה שלפני הגבוהה וכן ויאבל חיל וחומה (איכה ב)

"פסגו" - ענין הרמה וחוזק כמו עלה ראש הפסגה (דברים ג)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"שיתו לבכם לחילה", ראו נא מי היא החומה המקפת את העיר ולא הניח את הסער ליכנס לתוכה, "פסגו ארמנותיה" עלו על ראש הפסגה של ארמנותיה, וראו מי השומר העומד בראש הארמונות לשמרה, למען תספרו לדור אחרון ותודיעו להם:


ביאור המילות

"לחילה". החומה הקטנה, כמו ויאבל חיל וחומה:

"פסגו". מענין עלה ראש הפסגה, ראו על פסגת הארמון:

 

<< · מ"ג תהלים · מח · יד · >>