<< · מ"ג תהלים · כד · ו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זה דור דרשו [דרשיו] מבקשי פניך יעקב סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זֶה דּוֹר דרשו [דֹּרְשָׁיו] מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
זֶ֭ה דּ֣וֹר דֹּרְשָׁ֑ו
  מְבַקְשֵׁ֨י פָנֶ֖יךָ יַעֲקֹ֣ב סֶֽלָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה" - שכך מעשיו הוא דור דורשיו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

זה - רמז לדור שנבנה הבית בימיהם במות דוד ואחר כך שב לנכח השם, כי זה הדור הם מבקשי פניך.

סלה - באמת.

יעקב סלה - פירוש הם זרע יעקב ואין צורך לפירוש, אחר שאמר תחסר מלת אלהי יעקב.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

זה דור דרשו [2] מי הוא שיעלה בהר יי' ובמקום קדשו, שהוא נקי כפים ובר לבב? זהו דור דרשי יי' והם ישראל.

וזה היה בימי שלמה שבנה הבית.

וכתוב דרשו כנגד דור שהוא דרך כלל לשון יחיד; וקרי דרשיו כנגד הפרטים שהם רבים.


מבקשי פניך יעקב כנגד האל מדבר המשורר: הם הם שיבקשו פניך בבית המקדש, יעקב והם ישראל; כי כל זרע יעקב נקראים בשם יעקב, כמו (ירמיהו ל י): ואתה אל תירא עבדי יעקב ואחרים זולתו.

ואין צריך להוסיף זרע כמו שפרשו המפרשים.

ומלת סלה: פרשתיה במזמור השלישי; ואינני צריך לפרשה בכל מקום.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה דור" - זה הדור שהמה דורשי ה' והמה קרואים זרע יעקב הראוים לבקש פניך לעולם ולבא לבית המקדש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה דור דורשיו", עפ"ז אומר שהגם שידמה שהוא דבר רחוק שימצא איש אשר יעלה בהר ה', וימים רבים עברו ואין עולה ומוריד ומשתף עליונים ותחתונים, בכ"ז הלא נמצא עתה דור שלם שהגיעו אל המעלה הזאת וכולם עלו בהר ה' עד שהדור ההוא שהם כולם "דורשי ה' ומבקשי פניך" הם "יעקב", ר"ל הדור ההוא הם כולם במדרגת יעקב, שהוא אשר ראה את הסולם הזה שבו עולים אל האלהים, ובו ירדו מלאכי אל למטה, וישתתפו עליונים ותחתונים, ואז היה ה' נצב עליו ולא היו רק יחידים שהיו מרכבה לשכינה, ועתה נמצא דור דורשיו שכולם הם יעקב, וכולם עלו בסולם אל האלהים:

 

<< · מ"ג תהלים · כד · ו · >>


  1. ^ *הערת המדפיס: דרשיו קרי.
  2. ^ *הערת המדפיס: דרשיו קרי.