מ"ג תהלים פט ז

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי מִי בַשַּׁחַק יַעֲרֹךְ לַיהוָה יִדְמֶה לַיהוָה בִּבְנֵי אֵלִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י מִ֣י בַ֭שַּׁחַק יַעֲרֹ֣ךְ לַיהֹוָ֑ה
  יִדְמֶ֥ה לַ֝יהֹוָ֗ה בִּבְנֵ֥י אֵלִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יערוך לה'" - יהא נערץ כמותו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי מי בשחק יערך לה'", השחק יציין מקום המלאכים והשכלים כי שחקים הם גבוהים משמים ושם מקום הפלאות, "ובני אלים" הם כחות הטבע, ויש הבדל בין "ערך" ובין "דמה", כי הדברים יתדמו לפי מקריהם, ויערכו לפי שויים בעצמותם, והנה בשחק שם נמצא דימוי לה', שהוא הדמיון בקצת מקרי פעולותיו, שהפעולות היוצאות מהשחק אינם מקושרים בחקי הטבע והזמן והמקום, והמלאכים הם שכליים מופשטים מחומר וכדומה, ובכ"ז אין להם ערך עמו כי הם נבראים וכחם מוגבל, והפלאים הנעשים על ידם הם בלתי מתמידים ותלוים ברצון ה' לפי שעה, אבל ה' אין סוף ובב"ת בורא כל ופלאיו קבועים ברצונו הפשוט מראשית קדומים, ולפ"ז הגם שי"ל דימוי עמו אין להם ערך עמו, "ומי ידמה לה' בבני אלים", שכחות הטבע אין להם אף דמיון אליו, כי כולם מקושרים בכחות גשמיים בלתי נצחים, ואין להם אף דמיון אליו יתברך:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ידמה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"יערוך לה'" - יערוך עצמו להיות דומה לה' להבטיח ולקיים

מצודת ציון

"יערך" - מלשון ערך ושווי

"אלים" - חזקים כמו אל גוים (יחזקאל לא)ור"ל מלאכי מעלה

<< · מ"ג תהלים · פט · ז · >>