מ"ג תהלים פז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּלֲצִיּוֹן יֵאָמַר אִישׁ וְאִישׁ יֻלַּד בָּהּ וְהוּא יְכוֹנְנֶהָ עֶלְיוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּ֥לְצִיּ֨וֹן ׀ יֵאָמַ֗ר אִ֣ישׁ וְ֭אִישׁ יֻלַּד־בָּ֑הּ
  וְה֖וּא יְכוֹנְנֶ֣הָ עֶלְיֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולציון יאמר איש ואיש יולד בה" - וכשיביאום מנחה לה' בציון יאמר להם על כל אחד ואחד זה מאותם שגלו ממך ומתולדותיהם ענין אחר המשורר אומר אזכיר לעמי וליודעי את גדולות מצרים ובבל שהם רואים עתה את גדולתם הנה פלשת וצור עם כוש מפני שהם סמוכים לרהב ובבל מנשאים אותם כל האומות ואומרים עליהם זה יולד שם במצרים ובבל

"ולציון יאמר וגו'" - והשבח הזה שהוא עכשיו לרהב ובבל יסוב לציון ועליה יהו אומרים פלוני יולד בה

"והוא יכוננה עליון" - והקב"ה יכוננה למעלה מכל העיירות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולציון יאמר" - המבשר יבשר את ציון, ויהיה נאמר לה: 'הנה הובא כל איש ואיש אשר יולד בה'.

"והוא" - מי שבידו לכונן, הוא יכונן אותה, להיות עליון ממעל על כל ערי המדינות.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לציון יאמר איש ואיש (אשר) יולד בה", אז אני צריך להזכיר כל איש ואיש מאישים הפרטיים הנמצאים בה, כי כל איש פרטי משלים את האומה בכללה, כמו שכל אבר פרטי משלים גוף הבעל חי שכ"א צריך לשלמות הגוף, "והוא", ר"ל והאיש הפרטי הזה "יכונן אותה" שתהיה "עליון", שע"י כל איש ואיש מאישיה יתוסף שלמות ועליה לעם ציון בכלל,

  • ב) עוד יש ביניהם הבדל מצד האישים הפרטיים בעצמם, כי מלבד מה שנתעלו אישי העם הישראלי במה שכ"א הולך מהלך השלימות אל הכלל כולו, עוד יתרון להם במה שכל איש פרטי בפ"ע נחשב כגוי כולו וכקיבוץ שלם ועז"א.


ביאור המילות

"והוא". ר"ל האיש שנולד בה:

 

<< · מ"ג תהלים · פז · ה · >>