<< · מ"ג תהלים · עב · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ישפט ע‍ניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִשְׁפֹּט עֲ‍נִיֵּי עָם יוֹשִׁיעַ לִבְנֵי אֶבְיוֹן וִידַכֵּא עוֹשֵׁק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִשְׁפֹּ֤ט ׀ עֲֽנִיֵּי־עָ֗ם
  י֭וֹשִׁיעַ לִבְנֵ֣י אֶבְי֑וֹן
  וִ֖ידַכֵּ֣א עוֹשֵֽׁק׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ישפוט - כדרך שפטני אלהים, יעשה להם משפט. ועושק – הוא הלוקח הון חבירו במרמה ופיתוי ובסתר, ושלמה ברוב חכמתו יכיר העושק.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידכא" - ענין שבר וכתיתה

"עושק" - גזלן וחמסן 

מצודת דוד

"וידכא עושק" - הבא לעשקם

"לבני אביון" - החלושים ביותר בעבור העוני והקוטן

"עניי עם" - אף כי משפטם בדבר מועט יתן לב לשפוט

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישפט", מבאר כי עניני המשפט שלו בין אדם לאדם ישתרעו על ג' דברים,
  • א) המשפט בין אדם לחבירו בעניני מקנה וקנין מלוה ולוה וכדומה, ועז"א "ישפוט עניי עם", שלא לבד שישפוט משפט העשירים כי ישפוט גם דין עניים בין עני לעני, גם דין של פרוטה ישפוט כדין מאה מנה,
  • ב) המשפט לתת לאביון חוקו, שבני אביון שאין להם מה לאכול יתן להם מזון ומחיה, ועז"א "יושיע לבני אביון",
  • ג) משפט נגד הגוזל והחומס והעושק להענישו ולדכאו, ועז"א "וידכא עושק", הא' הוא מצד אהבת הצדק והיושר, הב' הוא מצד הנדיבות והרחמים וטוב המדות, והג' הוא מצד הקנאה, והגבורה ליסר עושי עול:

ביאור המילות

"עני, אביון". האביון אין לו מאומה, ומקבל צדקה כמ"ש בכ"מ:
 

<< · מ"ג תהלים · עב · ד · >>