מ"ג תהלים צז י

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹהֲבֵי יְהוָה שִׂנְאוּ רָע שֹׁמֵר נַפְשׁוֹת חֲסִידָיו מִיַּד רְשָׁעִים יַצִּילֵם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹֽהֲבֵ֥י יְהֹוָ֗ה שִׂנְא֫וּ רָ֥ע
  שֹׁ֭מֵר נַפְשׁ֣וֹת חֲסִידָ֑יו
    מִיַּ֥ד רְ֝שָׁעִ֗ים יַצִּילֵֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אהבי ה'", אחר שבאר את ההשגחה הכללית באמצעות המערכה והטבע שבה מנהיג את כלל העולם, משיב פניו אל ישראל וצדיקיהם ואומר אתם "אוהבי ה' שנאו רע", כי אתם לא כיתר העכו"ם שהנהגתם טבעיית, וההשגחה עליהם היא כללית לא אישיית, כי אינם דבקים בה', ולכן יעבדו לצבא השמים, כמ"ש אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, כי אתם הדבקים בה' אלהיכם, כבן הנתון תחת השגחת אביו שמשגיח עליו בהשגחה פרטיית מקפת כל עניניו מצד האהבה, שלכן תקראו אתם אוהבי ה', ולכן לכם לשנוא את הרע, כי אהבת ה' היא אהבת הטוב המוחלט, כי הוא הטוב המוחלט ושורש הטובה, כי אתם אינכם תחת המערכת רק מצד "ששומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם", שמצד נפשותיכם שהיא חלק אלוה יש לו דיבוק ואהבה עמכם כאב את בנו, עד שהוא שומר נפשות חסידיו, כל נפש ונפש ביחוד בהשגחה אישיית, ומצד השמירה הזאת מיד רשעים יצילם, לא כעכו"ם שההשגחה עליהם היא כללית וכפי חיוב המערכת, עד שלא יצוייר שיצילם בפרטות מיד רעת בעלי הבחירה, ובזה המה מובדלים,

  • א) בשמירה אישיית,
  • ב) כי.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אוהבי" - אתם אוהבי ה' שנאו עושי הרע ולא תפחדו מהם כי הנה ה' שומר נפשות חסידיו ויצילם מיד הרשעים ההם

<< · מ"ג תהלים · צז · י · >>