<< · מ"ג תהלים · ד · ז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רַבִּים אֹמְרִים מִי יַרְאֵנוּ טוֹב נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רַבִּ֥ים אֹמְרִים֮ מִֽי־יַרְאֵ֢נ֫וּ ט֥וֹב
  נְֽסָה־עָ֭לֵינוּ א֨וֹר פָּנֶ֬יךָ יְהֹוָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רבים אומרים מי יראנו טוב" - רבים מישראל יש שרואין רשעים בעושר ובשלוה ואומרים מי יראנו טוב להיות עשירים ומשיגי תאוה כאלו "נסה עלינו" - הרם עלינו לנס את אור פניך לשון הרימו נס (ישעיהו סב) ארים ניסי ל"א נסה עלינו רפנבל"ר בלע"ז כמו (זכריה ט) אבני נזר מתנוססות אבל אני איני מקנא בהם כי שמחה נתונה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו בטוח אני אם למכעיסים כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה לעתיד לבא שהוא יום קבול שכרם

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רבים - שב להזכיר דברי מבקשי כזב, כי בהיותי בצרה אני ואנשי אומרים מבקשים כזב עלי ועל אנשי.

מי יראנו טוב - יש אומרים: כי מלת נסה – מהפעלים עלומי הלמ"ד נס והיה ראוי על משקל וראה ועשה ובא על דרך שהוא, כמו: ואשעה בחוקיך. ונכון הוא להיות הה"א כמו האל"ף והסמ"ך כמו השי"ן. יש פעלים שנקראים עלומי העי"ן, כגון כל הפעלים של שתי אותיות, כגון: קם שב, והם כלם כמו שיאמר: קום שוב שאות האמצעית עלומה, שהיא נגד העין של פעל.

ונכון להיות הה"א כמו האל"ף והסמ"ך כמו השי"ן על דרך: ישא ה' פניו אליך וכמו: הנסה דבר אליך תלאה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

רבים אמרים אותם שאמר עליהם בני איש ואמר עליהם רבים אמרים לנפשי, הם מתאוים ואומרים במרדם:

מי יראנו טוב שיצליח מרד אבשלום וימות דוד וימלוך בנו.

והרע שלי טוב להם ומתאוים אותו; ואתה נסה עלינו אור פניך יהוה: לא כפי מחשבותם.

ומלת נסה בסמ"ך תחת השי"ן ובה"א תחת האל"ף, והוא כמו נשא.

ויש לפרשו לענין שאמר: ובטחו אל יי'.

אמר: רבים אין דעתם אלא לטובת העולם הזה ומתאוים אליה ואומרים: מי יראנו טוב; אבל אני ואשר עמי, אומרים: נסה עלינו אור פניך יי', כל תאותנו לאור פניך לעולם הבא.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נסה" - מלשון נס וכלונס וענינו הרמה והגבהה 

מצודת דוד

"נסה" - הרם עלינו אור פניך אתה ה' למלאות תאותינו

"רבים" - ראיתי רבים מתאוים ואומרים מי הוא אשר יראנו טוב ר"ל חושקים עושר רב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רבים אומרים", בעת הרעב יאמרו "מי יראני טוב" שיבא הגשם, ושה' "ינוסס עליהם אור פניו" והשגחתו אשר נעלם מאתם בעת הרעב והסתרת פנים:

 

<< · מ"ג תהלים · ד · ז · >>