מ"ג תהלים עב יד


<< · מ"ג תהלים · עב · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִתּוֹךְ וּמֵחָמָס יִגְאַל נַפְשָׁם וְיֵיקַר דָּמָם בְּעֵינָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִתּ֣וֹךְ וּ֭מֵחָמָס יִגְאַ֣ל נַפְשָׁ֑ם
  וְיֵיקַ֖ר דָּמָ֣ם בְּעֵינָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתוך ומחמס ממכות ומגזל" - מצאתי מתוך ל' תוך תוכות בעלי מזמות חורשי און כמו איש תככים (משלי כ"ח) "יגאל נפשם" - ע"י משפט וצדקה שיעשה בהם

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מתוך - הוא העושק בסתר.

וחמס - בגלוי, מגזרת נחמסו עקביך, ואע"פ שהם אביונים.

וייקר דמם - כדרך: דמים לו.

והטעם יקרים הם בעיניו לא ירצה שיהרגו על כן אחריו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וייקר" - דם האביונים יהיה יקר וחשוב בעיניו ויתן לב להציל ממות נפשם

"יגאל נפשם" - לבל ילכדו בידי חושבי הרעות ועושי החמס 

מצודת ציון

"מתוך" - עניינו מחשבה רעה הטמונה בתוך הלב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתוך", ונגד מ"ש וידכא עושק, אמר "מתוך ומחמס יגאל נפשם", מחמס של קניניהם, ויש חמס גלוי ויש חמס נסתר ע"י מרמה ואונאה וזה קרוי תוך, ואמר יגאל נפשם, שהגאולה היא מצד הקורבה, כי יוחשבו אצלו העניים כקרוביו שהוא הגואל שלהם, "ויקר דמם בעיניו", ומי שיהרוג את העני לא יועיל לו ממון רק יעשה משפט חרוץ בדם שופכו ונגד זה יזכה לרוב הכבוד שישתחוו לו מלכים:

ביאור המילות

"מתוך". היא המרמה הצפונה, וחמס הוא הגלוי. ויגאל בא על גאולת קרובים כנ"ל (ס"ט י"ט):
 

<< · מ"ג תהלים · עב · יד · >>