מ"ג תהלים מב ה


<< · מ"ג תהלים · מב · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵלֶּה אֶזְכְּרָה וְאֶשְׁפְּכָה עָלַי נַפְשִׁי כִּי אֶעֱבֹר בַּסָּךְ אֶדַּדֵּם עַד בֵּית אֱלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה וְתוֹדָה הָמוֹן חוֹגֵג.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֤לֶּה אֶזְכְּרָ֨ה ׀ וְאֶשְׁפְּכָ֬ה עָלַ֨י ׀ נַפְשִׁ֗י
  כִּ֤י אֶעֱבֹ֨ר ׀ בַּסָּךְ֮
  אֶדַּדֵּ֗ם עַד־בֵּ֥ית אֱלֹ֫הִ֥ים
    בְּקוֹל־רִנָּ֥ה וְתוֹדָ֗ה
    הָמ֥וֹן חוֹגֵֽג׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה אזכרה כי אעבור בסך" - פשוויי"אה בלע"ז את זאת אני זוכרת ונפשי משתפכת בזכרי עליית הרגלים שהייתי עוברת בגדודי בני אדם ומדדה עמהם עד בית אלהים

"סך" - ל' חשבון סך בני אדם ד"א סך לשון סכך וסוכה כלומר בעגלת צב שהיו מחופות כמין סוכה ושמן בלשון אגדה סקפסטאות ואסקופיטי

"אדדם" - אדדה עמהם כמו מדדים עגלים וסייחים והאשה מדדה את בנה ותיבה זו משמשת כשתי תיבות אדדה עמהם אטווייאמו"ץ שנבל"א בלע"ז ומנחם חברו לשון ידידות כמו נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה ודונש פתר אדדם לשון דממה וכן דום לה' והתחולל לו ופתרון אדדם אאלם ואחריש עד אבא בית אלהים ברנה כמו אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי וכמו ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו ודם הוא שורש בתיבה

"אדדם" - אדדה עמהם כמו ולא יכלו דברו לשלום (בראשית ל"ז) דבר עמו בשלום

"המון חוגג" - שהיו הולכים לחוג ועל ככה יסד הפייט (בשחרית פ' שקלים ביוצר של אלה אזכרה ע"ש) עוצם המון חוגג ושוטף כנהר ומ"א ל' יוני שקורין לבריכת מים חוגגין

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אלה - יזכור הימים הקדמונים בעלותו לרגל.

וטעם בסך – כמו מוסך השבת שהיה בהר הבית. ויש אומרים: עם כלל החוגגים, כמו סך חשבון. אמר בן לברט: כי אדדם כפול והוא כמו אדום.

ומי יתן וידום, כי פ"א הפועל לעולם לא יכפל ומה טעם לאמרו ידום ואחריו בקול רנה ותודה?! והקרוב אלי: שהוא לשון משנה אתנועע כאילו אמר: אדדה עמהם עד בית אלהים, וכמוהו: אדדה כל שנותי ובאה המלה מבנין נפעל כדרך וילחמוני חנם.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה", עוד נתוסף ענין אחר אשר "אזכרהו ואשפכה עלי נפשי", כאלו אני סבותי בכל זאת שלא יצאתי לעזרתה, ונפשי תבכה ותתאונן עלי, כי תזכור "כי אעבר בסך", שבימי קדם הייתי זריז ורץ ונמהר ללכת אל בית אלהים, עד שגם אם הוצרכתי "לעבר בסך" וקוצים, "הייתי מדדה עליהם" בכל הדרך "עד בית אלהים", הלכתי על הקוצים והברקנים "בקול רנה ותודה", לא יחידי רק "המון חוגג", ועל זה עלי נפשי, תשתפך נפשי על שאני מתרשל עתה מעבודתו ואיני מוסר נפשי לבא לבית אלהים ושלא לחוש לכל המונעים והמכשולים אשר יעמדו לפני בדרך הזה:

ביאור המילות

"בסך". מסוכה של קוצים, כמו ישר ממסוכה (מיכה ז'), ואמר הנני שך את דרכך בסירים (הושע ב'). חוגג, כמו אוכלים ושותים וחוגגים (שמואל א' ל'):
 

<< · מ"ג תהלים · מב · ה · >>