מ"ג תהלים לה כו

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֵבֹשׁוּ וְיַחְפְּרוּ יַחְדָּו שְׂמֵחֵי רָעָתִי יִלְבְּשׁוּ בֹשֶׁת וּכְלִמָּה הַמַּגְדִּילִים עָלָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֵ֘בֹ֤שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ ׀ יַחְדָּו֮ שְׂמֵחֵ֢י רָעָ֫תִ֥י
  יִֽלְבְּשׁוּ־בֹ֥שֶׁת וּכְלִמָּ֑ה
  הַֽמַּגְדִּילִ֥ים עָלָֽי׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יבשו שמחי רעתי" הם האומרים בלענוהו, "ילבשו בשת המגדילים" בושה וכלימה "עלי", נגד האומרים האח נפשנו:


ביאור המילות

"יבשו, יחפרו, כלימה". התבאר בפסוק ד', ורצונו לומר יבושו מעצמם, ויחפרו מאחרים והמגדילים בושה וכלימה עלי, ילבשו הם לבוש הבושה והכלימה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המגדילים עלי" - המתגאים ומחזיקים עצמם לגדולים למולי

"יחדו" - כולם יחדו וכל אחד יראה בבושת חבירו

"שמחי רעתי" - השמחים בבוא עלי הרעה

מצודת ציון

"המגדילים" - מלשון גדול

<< · מ"ג תהלים · לה · כו · >>