<< · מ"ג תהלים · טז · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חֲבָלִים נָפְלוּ לִי בַּנְּעִמִים אַף נַחֲלָת שָׁפְרָה עָלָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חֲבָלִ֣ים נָֽפְלוּ־לִ֭י בַּנְּעִמִ֑ים
  אַף־נַ֝חֲלָ֗ת שָֽׁפְרָ֥ה עָלָֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבלים נפלו לי בנעימים" - כשנפל לי הגורל להיות בחלקך חבל נעים הוא זה אף עלי שפרה נחלה כזו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

חבלים - לשון חלקים, כמו: יוסף חבלים.

ובנעימים - תאר, כמו: הנאהבים והנעימים ותחסר מקומות והוא דרך משל. אמר רבי משה: כי אף נחלת כמו נחלתי. ועוד אפרש דעתי במלת עזי וזמרת יה.

והנכון בעיני: שהוא סמוך אל השם כדרך במזרקי יין.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

חבלים נפלו לי בנעימים החלקים שנפלו לי במקומות נעימים נפלו לי ובדעות טובות ונכונות.


אף נחלת שפרה עלי: התי"ו במקום ה"א ואיננו סמוך; וכמוהו עזי וזמרת יה (שמות טו ב; ישעיהו יב ב; מזמור קיח יד) ; הבה לנו עזרת מצר (שם ס יג) ; איך לא עזבה עיר תהלת (ירמיהו מט כה) והדומים להם.

וטעם אף: כי דרך אנשי העולם כשיחלקו ביניהם, שכל אחד מקנא חלק חברו וידמה בעיניו, כי חלק חברו טוב מחלקו; ולא כן אני, אף כי עלי שפרה נחלתי וחלקי, ואינני מקנא לחלק אחר כי עמי החלק הטוב.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבלים" - כן יקראו המחוזות וכן מחבל בני יהודה (יהושע יט ט) ע"ש כי בחבל יחולק נחלה

"שפרה" - ענין היופי כמו אמרי שפר (בראשית מ"ט

מצודת דוד

"אף נחלת" - הנחלה שבחרתי יפה היא בעיני וכפל הדבר במ"ש

"חבלים" - המחוזות אשר נפלו בחלקי הם המיוחדים בהדברים הנעימים ר"ל האלהים אשר בחרתי בו הוא האל המיוחד

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבלים", ויש הבדל ביני ובינם בין באושר הנפש בין בהצלחת הגוף, שבאושר הנפש "חבלים נפלו לי בנעימים", קורא בשם נעימים את התענוגים הרוחנים שתשיג הנפש, שבזה נפלו לי חבלים וחלקים רבים בעדן הרוחני והצחצחות אשר עובדי האליל אין להם אושר הנפש וקיום נצחי, ולעומת הצלחת הגוף וכל הנתלה בזה שזה קורא נחלה, כי הצלחות האלה ינחילו האבות להבנים כמ"ש בית והון נחלת אבות, יש לי "נחלת שפרה עלי" לא כהעכו"ם שנחלתם אינו שפרה בעיניהם כי מבקשים מותרות ואינם שמחים בחלקם, כמ"ש מה בין תלמידיו של א"א לתלמידיו של בלעם הרשע כו' אוכלים בעוה"ז וכו':

ביאור המילות

"חבלים". כמו ויפלו חבלי מנשה עשרה (יהושע י"ז):

"נחלת". כמו נחלה. וכן זמרת יה (שמות ט"ו), עזרת מצר (לקמן ס'):
 

<< · מ"ג תהלים · טז · ו · >>