<< · מ"ג תהלים · י · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֶאֱרֹב בַּמִּסְתָּר כְּאַרְיֵה בְסֻכֹּה יֶאֱרֹב לַחֲטוֹף עָנִי יַחְטֹף עָנִי בְּמָשְׁכוֹ בְרִשְׁתּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֶאֱרֹ֬ב בַּמִּסְתָּ֨ר ׀ כְּאַרְיֵ֬ה בְסֻכֹּ֗ה
  יֶ֭אֱרֹב לַחֲט֣וֹף עָנִ֑י
    יַחְטֹ֥ף עָ֝נִ֗י בְּמׇשְׁכ֥וֹ בְרִשְׁתּֽוֹ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יארב - אמר ר' משה: כי בסוכת כמו בסוכתו ככה אצל פנה כמו פנתה. לחטוף - וכמו חטפתם לכם.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטף עני יחטף עני במשכו ברשתו.

המשילו לאריה שהוא עומד בסכתו ויארב לחטף אשר יעבור עליו, או קרוב לו כדי שלא ישמרו ממנו ויברחו מפניו כשיראוהו; וכשיראה הטרף יחטף.

והחטיפה היא הלקיחה במהירות, כי הרשע ישב במארב במסתר.

ואחר כך המשילו לציד שיפרוש רשתו ויעמוד רחוק מרשתו כדי שלא ישמר העוף ממנו, וחבלי הרשת בידו, וכשיפול העוף ברשת ימשוך הרשת בחבלים שבידו והעוף נתפש: כן דרך הרשע.

פעמים לא יהיה במארב אלא יעמוד רחוק מן הדרכים, כדי שלא ישמרו בני אדם ממנו, וכשיראה עניים וחלושים ירוץ אליהם.

או יעמיד מבני חבורתו בדרכים בלא כלי זין והוא עם המזוינים מרחוק.

וכשיעברו בני אדם החלושים יעשו אלו להם סימן והם באים; והם להם כמו הרשת לציד.

ועוד ספר דרך אחרת שעושה הרשע, והוא מה שאמר:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחטוף" - ענין מהירות הלקיחה כמו וחטפתם לכם (שופטים כ"א

מצודת דוד

"במשכו" - אמר לשון הנופל בצייד המושך חבל הרשת ללכוד את הבא בה

"יארוב" - במקום נסתר יארוב וכאריה האורב בסוכו כן יארוב לחטוף את העני

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יארב במסתר כאריה בסכו" עת יתחיל לשבת בכבוד בביתו אז ידמה כאריה כשבתו בסוכתו, וטבע האריה בשבתו בסוכתו ואורב על טרפו עת יראה את טרפו ידלג עליו פתאום כארבע וחמש אמות ובפעם הראשון שישיגהו יהיה טרף לשיניו, אמנם אם לא השיגהו בפעם הראשון הגם כי עבר מנהו והלאה לא ישוב עוד לנגוע בו, רק ישוב בכלימה אל מעונו, ובהשקף על טבע זאת השתולה בהאריה, אומר, שהרשע הזה "יארב לחטף עני", אמנם לא יקרה לו כמו להאריה שלפעמים ימלט טרפו מידו, כי הוא יחטף עני תמיד "במשכו ברשתו" ואין נמלט מידו:

 

<< · מ"ג תהלים · י · ט · >>