מ"ג תהלים קיח טז

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְמִין יְהוָה רוֹמֵמָה יְמִין יְהוָה עֹשָׂה חָיִל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְמִ֣ין יְ֭הֹוָה רוֹמֵמָ֑ה
  יְמִ֥ין יְ֝הֹוָ֗ה עֹ֣שָׂה חָֽיִל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימין ה' רוממה" - מדרש אגדה עליונים ברא הקב"ה בימין לפיכך לא שלטה בהם מיתה שנאמר אף ידי יסדה ארץ (ישעיהו מה) זה שמאל וימיני טפחה שמים זה ימין וכן אמר המשורר ימין ה' רוממה שבראת אותם שברומו של עולם היא ימין ה' שתעשה חיילות של צדיקים לעתיד לבא וגם בה יחיה אותם ויחיו לעולם ואז לא אמות כי אחיה לעולם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ימין ה' רוממה", היינו שידו רוממה על האויב ושמתחיל להתגבר עליו, ואח"כ הודיעו "כי ימין ה' עושה חיל", ר"ל שכבר התגבר בחילו והכרית את כל מחנהו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ימין ה' רוממה" - ימין ה' אשר היא מעולם רוממה הימין ההוא עתה עושה חיל