מ"ג תהלים עח יג


<< · מ"ג תהלים · עח · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּקַע יָם וַיַּעֲבִירֵם וַיַּצֶּב מַיִם כְּמוֹ נֵד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּ֣קַע יָ֭ם וַיַּעֲבִירֵ֑ם
  וַֽיַּצֶּב־מַ֥יִם כְּמוֹ־נֵֽד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמו נד" - תל גבוה כדמתרגמינן נצבו כמו נד (שם) קמו כשור

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===פסוק יג===


בקע - ויבקעו המים.

ויצב מים כמו נד - והמים להם חומה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצב" - העמיד המים הבאים להיות כמו תל גבוה ולא ירדו כדרכם  

מצודת ציון

"נד" - צבור ותל כמו נצבו כמו נד (שמות, טו)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקע", מבאר מ"ש נפלאותיו ועלילותיו, הפלא הוא הנס, והעלילה הוא מה שבו מתראה מדות ה' ודרכיו שעלילות הם הפעולות היוצאות מתכונות נפשיות, ומפרש נגד נפלאותיו "בקע ים", שזה היה נס ופלא, ונגד עלילותיו "ויעבירם", כי מה שהעביר בו את ישראל היה מצד מדותיו של רחמים וחסד, "ויצב מים כמו נד" שבזה נפתו מצרים לרדת אל תוך הים, כמ"ש "וברוח אפיך נערמו מים" שהמים עשו ערמה, שבמה שנצבו כמו נד ערבו המצרים את לבם לרדת אל תוך הים, וזה ג"כ מצד עלילותיו ומדותיו שרצה להטביע את המצרים לשלם להם כמדתם, כמ"ש כי בדבר אשר זדו עליהם, שזה מעלילות ה' לשלם מדה כנגד מדה:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יג) "בקע ים"כו'. הוה ליה למימר ""בקע ים"ויצב מים כמו נד ויעבירם", אך הנה אמרו רבותינו ז"ל על והמים להם חומה (שמות יד) חמה כתיב, שהים נתמלא עליהם חימה לטובעם אחר שעברו ונכנסו בו, לולא ה' מנעו מלשוטפם, וזה יאמר "בקע ים ויעבירם"ביבשת, ואחרי כן שהיה מתמלא חימה לשוטפם כשהיו בתוכו על אשר המרו על ים בים סוף, "ויצב מים כמו נד"שיעמדו נצבים ולא ישפכו עליהם:

<< · מ"ג תהלים · עח · יג · >>