<< · מ"ג תהלים · עג · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואני כמעט נטוי [נטיו] רגלי כאין שפכה [שפכו] אשרי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאֲנִי כִּמְעַט נטוי [נָטָיוּ] רַגְלָי כְּאַיִן שפכה [שֻׁפְּכוּ] אֲשֻׁרָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַאֲנִ֗י כִּ֭מְעַט נטוי נָטָ֣יוּ רַגְלָ֑י
  כְּ֝אַ֗יִן שפכה שֻׁפְּכ֥וּ אֲשֻׁרָֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - מטרם שומי זאת אל לבי כמעט נטיו רגלי ושופכו אשורי לנטות מאחרי המקום

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ואני - יתכן היות זה הטעם דברי אסף, או ידבר על לשון כל משכיל ונטית הרגל לסור מהדרכים הישרים שהם דרכי השם, כדרך: באשורו אחזה רגלי, כי בעבור שהרגל הולכת על כן דימה אמונת הלב שירגיל בה בהליכה ומלת נטיו שלימה כמו: צור חסיו בו והנה כאין היה ראוי להיותו כמו כמעט ושפכו כמו נטיו, כאשר אשורי כמו רגלי, כי הטעם כפול כמשפט לשון צחות, רק כאין לא מצאנוה, רק על אפם ומה שאיננו ודרך משל הזכיר לאשורים שנשפכו כמים, כדרך: כמים נשפכתי, בעבור שלא נשאר בכלי מאומה, כמו שפכו אשוריו ואין לו במה ילך.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשורי" - הרגלים שפוסע בהן כמו לא תמעד אשוריו (לעיל ל"ז) 

מצודת דוד

"כאין" - כשעה מועטת מאפס זמן היו אשורי נשפכים מעבודת ה' וכפל הדבר במ"ש לגודל הקרוב

"ואני כמעט" - טרם שומי זאת על לבי כמעט היו רגלי נטוים מדרך ה'

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני כמעט אשר נטיו רגלי", והחלותי להרהר ולדרוש ולחקור אחר הנהגת ה', הנה "כאין שפכו אשורי", היה קרוב שישפכו אשורי מדרך האושר אל כפירה ומינות:

ביאור המילות

"שפכו אשורי". יצייר כי נושא אתו כלי מלא מן אושר נפשי שלו, וכשימעדו רגליו ליפול ישפכו האשורים שלו כאשר ישפכו מים שבכלי עת ימוט הנושאם:
 

<< · מ"ג תהלים · עג · ב · >>