מ"ג תהלים יח ג

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְהוָה סַלְעִי וּמְצוּדָתִי וּמְפַלְטִי אֵלִי צוּרִי אֶחֱסֶה בּוֹ מָגִנִּי וְקֶרֶן יִשְׁעִי מִשְׂגַּבִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְהֹוָ֤ה ׀ סַ֥לְעִ֥י וּמְצוּדָתִ֗י וּמְפַ֫לְטִ֥י
  אֵלִ֣י צ֭וּרִי אֶֽחֱסֶה־בּ֑וֹ
    מָֽגִנִּ֥י וְקֶֽרֶן־יִ֝שְׁעִ֗י מִשְׂגַּבִּֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלעי" - שעזרתני בסלע המחלקות כשהייתי מצומצם בין שאול ואנשיו להתפס כמו שנאמר ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד וגו' (שמואל א כג)

"ומצודתי" - לשון מבצר

"צורי" - לשון סלע

"אחסה" - אבריאיי"ר בלע"ז אחסה בו אתכסה בצלו כענין שנאמר ומבלי מחסה חבקו צור (איוב כד) שהסלעים כסוי ומגן להולכי דרכים מן הרוחות ומזרם גשמים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ה' סלעי", מספר תחלה עת השלוה שאין שום צרה מגעת אליו כלל, ויש בזה שני ענינים,

  • א) השמירה וההגנה מן האויב לבל יקרב אליו,
  • ב) מדרגה יותר גדולה הוא שעוד ינצח הוא את האויב וימשול עליו, נגד ההגנה אומר " ה' סלעי ומצודתי ומפלטי" כי ההגנה תהיה בג' ענינים,
  • א) המפלט מן האויב שעז"א מפלטי,
  • ב) המבצר והמצודה שלשם ינוס וימצא מפלט, שעז"א ומצודתי,
  • ג) המקום שעליו תעמוד המצודה על שן סלע גבוה, שעז"א ה' סלעי, ור"ל אתה הוא הסלע וגם המצודה הבנויה עליו וגם המפלט אותי אל המצודה, ונגד המדרגה השניה שהוא ינצח וימשול על האויב, שעז"א.

"אלי צורי אחסה בו", ששם אלי צורי בכינוי אל האדם מורה על השגחה מיוחדת יותר ועל הדבקות שי"ל עמו ומצד זה הלא תוסיף לעשות עמדי שעוד אנצח אני את האויב, וגם לזה צריך ג' דברים,

  • א) המגן שנושא לפניו בעת קרב, שעז"א "מגני",
  • ב) הקרן שבו ינגח את אויביו, שעז"א קרן ישעי,
  • ג) החוזק והגבורה בעת קרב, שעז"א "משגבי":


ביאור המילות

"סלעי ומצודתי". וכן על שן סלע ומצודה (איוב ל"ט), מצודת סלעים משגבו (ישעיה ל"ג):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו הקרן לבעל הקרנים

"ה' סלעי" - ה' לי למחסה כבנין הסלעים וכמצודה

מצודת ציון

"ומצודתי" - מגדל גבוה וחזק

"ומפלטי" - ענין הצלה

"צורי" - חזקי כצור וסלע וכפל דברו

"וקרן" - דרך המקרא לכנות החוזק בקרן ע"ש שבעלי הקרנים יתחזקו בהם בהלחמם עם מי

<< · מ"ג תהלים · יח · ג · >>