מ"ג תהלים טז ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד כִּי מִימִינִי בַּל אֶמּוֹט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שִׁוִּ֬יתִי יְהֹוָ֣ה לְנֶגְדִּ֣י תָמִ֑יד
  כִּ֥י מִֽ֝ימִינִ֗י בַּל־אֶמּֽוֹט׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שויתי ה' לנגדי תמיד" - בכל מעשי שמתי מוראו לנגד עיני ולמה כי מימיני הוא תמיד לעזרני לבל אמוט ד"א שויתי ה' לנגדי תמיד ס"ת היה עמו לקרות בו כל ימי חייו וזה שאמר מימיני בל אמוט ע"ש התורה שנתנה בימינו שאני עוסק בה ולפיכך בל אמוט (סא"א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שויתי", וע"י עצות התורה והרגשת המוסר, שויתי את ה' לנגדי ר"ל שהגם שתאות הגוף וחמדותיו יסיתני לנטות מאחרי ה', אני משוה את ה' לנגדי, כי פקודת ה' ומצותיו הן עומדות נגד תאות גופי, והן מצוות את ההפך מה שאני רוצה מצד גופי ויצרי, ושויתי ערך שניהם זה מול זה, שבודאי ראוי שאבטל רצוני ותאותי מפני ה' ומצותיו, והענין כי בנפש האדם יש שני דרכים, הגוף וכחותיו יעצוהו תמיד ללכת לקראת נחשים ויטהו אל אהבת עצמו, עד שאפי' הטוב אשר יעשה, יעשה מפני אהבת עצמו מתקות השכר ויראת עונש או פנייה אחרת, אולם נמצא כח באדם שהיא התבונה המעשיית אשר תשים לפניו חק שיעשה הטוב רק בעבור שהוא טוב, ושרשה מהתבונה הכוללת הבלתי ב"ת שהוא השי"ת, עד שה' הוא מיעץ אותו נגד הגוף ונגד חפציו, והשומע לעצת ה' הוא משוה את ה' נגדו, ר"ל שמעריך שתי הטענות במאזני משקל טענת הגוף וטענת הנפש, ושני הדרכים האלה נקראים ימין ושמאל בכתבי הקדש, שההולך בעצת גופו ותאותו הולך בדרך השמאל, כי לב כסיל משמאלו, אבל אחר ששויתי ה' לנגדי ובטלתי רצוני מפני רצונו, הוא "מימיני בל אמוט", אני הולך ונוסע הנגבה לצד הימין אל הטהרה והקדושה.


ביאור המילות

"שויתי". מענין שימה. וכבר בארתי (הושע י') ששוה המורה על השימה כולל גם מושג השיווי והערך, שהערכתי את ה' לנגדי, ולכן בטלתי חפצי מפני רצון ה':

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי מימיני" - כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור לי ולא אהיה נוטה לנפול

"שויתי ה'" - תמיד אחשב כאלו ה' עומד נגדי ורואה מעשי

מצודת ציון

"שויתי" - שמתי כמו משוה רגלי (לקמן י"ח)

<< · מ"ג תהלים · טז · ח · >>