מ"ג תהלים צג ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֵדֹתֶיךָ נֶאֶמְנוּ מְאֹד לְבֵיתְךָ נַאֲוָה קֹדֶשׁ יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֵֽדֹתֶ֨יךָ ׀ נֶאֶמְנ֬וּ מְאֹ֗ד
  לְבֵיתְךָ֥ נַאֲוָה־קֹ֑דֶשׁ
    יְ֝הֹוָ֗ה לְאֹ֣רֶךְ יָמִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדתיך" - שהעידו והבטיחו נביאך לביתך שהוא נאוה קודש

"נאמנו מאד לביתך" - ולאורך ימים הוא מצפה להם ואע"פ שארכו הימים נאמנים הם לה' מאד

"נאוה" - כמו (לעיל טו) נאות אלהים לשון נאוה ותדע שכל נוה שבמקרא אינן מפקין אל"ף לפי שהם לשון נוי וזה מפיק אל"ף

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

עדותיך - כדרך השמים מספרים כבוד אל, כי יותר נאמנים הם עדיך, שהם עדות מעדות השמים והארץ והים, על כן הוסיף מאד. והטעם: כי עדות אלה הנוראים הנאמנים ועדותיך יותר.

וטעם לביתך - שהוא כנגד כסא הכבוד מרום מראשון מקום מקדשינו.

לאורך ימים - בעבור כי כסא הכבוד עומד לנצח או תפלת המשורר שיאריך בית השם ימים רבים.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"עדותיך" - דברי הנביאים המעידים על התשועה המה נאמנים מאוד ויהיה לביתך נוי ויופי קדושה ותתמיד לאורך ימים ולא תחרב עוד

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאוה ויופי כמו נאוה כירושלים (שיר השירים ו)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"עדתיך", שיעורו "מקולות מים רבים עדתיך נאמנו מאד", העדות שהעדת אתה הם נאמנו יותר מקולות מים רבים אדירים, שהקולות האלה של המים יעידו שאתה מושל על מערכת השמים והטבע ומנהיגם כרצונו ויאמרו שהוא אדיר במרום, אבל אתה העידות כי אינך אדיר במרום לבד כמנהיג מרחוק, רק כי "לביתך נאוה קדש", העדות שקבלנו ממך היא שאינך רחוק מאתנו יושב מרום רק אתה יושב בבית המקדש ומנהיג שם השגחה נפלאה למעלה מן הטבע שזה נקרא קדש שהקדושה הוא ההבדלה מן הטבע, והנהגה זאת היא בביתך, במה שאתה שוכן בבהמ"ק, ולא שתעשה נס ופלא לפרקים רק ה' בביתו "לארך ימים", עד שהנהגה ההשגחיית היא קבועה לארך ימים ומתמדת: