מ"ג תהלים קמ ו

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טָמְנוּ גֵאִים פַּח לִי וַחֲבָלִים פָּרְשׂוּ רֶשֶׁת לְיַד מַעְגָּל מֹקְשִׁים שָׁתוּ לִי סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
טָ֥מְנֽוּ גֵאִ֨ים ׀ פַּ֡ח לִ֗י
  וַחֲבָלִ֗ים פָּ֣רְשׂוּ רֶ֭שֶׁת לְיַד־מַעְגָּ֑ל
    מֹקְשִׁ֖ים שָׁתוּ־לִ֣י סֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחבלים פרשו רשת" - דרך הרשת לקשור חבל ארוך בראשה והציד כשרואה את העופות שוכנים תחת הרשת מושך החבל והרשת נופל על העופות

"ליד מעגל" - אצל נתיבתי ופעמי

"ליד" - אצל כמו (שמואל ב יד) ראו חלקת יואב על ידי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ו) "טמנו" מבאר שרוצים לדחות פעמי אל הפח וחבלים אשר טמנו לי, שבעת אבוא אל מקום הפח ימשכו בחבלים לצוד אותי, ומיראתם פן אלך במעגל שהוא הדרך הסבוביי ולא אלך במקום הפח. לכן פרשו רשת ליד מעגל, לצודד אותי שם ע"י הרשת, וגם שתו לי מוקשים שבעת אפול אל הפח אשבר תיכף ואמות ע"י המוקש, סלה סיום הענין הב':


ביאור המילות

"פח, רשת". הרשת היא סביב הפח, עיין הושע (ה' ב'): ומעגל הוא הדרך הסבובי בכ"מ, עי' ישעיה (כ"ו) והמוקש נמצא בהפח להמית הבע"ח הנצוד בפח:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שתו לי סלה" - רצה לומר מבלי הפסק אף אם לא הצליחו בראשונה חזרו שוב לארוב

"פרשו רשת ליד מעגל" - במקום מעגלי ואשורי פרשו הרשת למען אפול בה וכמ"ש וראו את מקומו אשר תהיה רגלו וגו' (שמואל א כג)

"וחבלים" - גם חבלי הפח העשויים לסגור פי הפח גם אותם הטמינו לבל ארגיש כלל ור"ל מאוד מאוד הסתירו עצה ללכדני

"טמנו" - הטמינו עלי הרשת לבל אהיה נשמר ואלכד בה

מצודת ציון

"וחבלים" - מיתרי הפח

"ליד" - למקום

"מעגל" - שביל ומסלה כמו ינחני במעגלי צדק (לעיל כג)

"שתו" - שמו

<< · מ"ג תהלים · קמ · ו · >>