מ"ג תהלים יח ל


<< · מ"ג תהלים · יח · ל · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי בְךָ אָרֻץ גְּדוּד וּבֵאלֹהַי אֲדַלֶּג שׁוּר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־בְ֭ךָ אָרֻ֣ץ גְּד֑וּד
  וּ֝בֵֽאלֹהַ֗י אֲדַלֶּג־שֽׁוּר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בך" - במבטחך "ובאלהי אדלג שור" - כשבא להלחם על יבוס ואמר כל מכה יבוסי יהיה לראש ולשר (דברי הימים א יא) הביא יואב ברוש רענן וכפפו ונתלה בו ועלה על החומה אמר דוד יהלמני צדיק וגו' (לקמן קמא) קצר לו הקב"ה את החומה ודילג במדרש תהילים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי, ארוץ - כמו ארצץ וכמוהו מרוצתם.

ויש אומרים: ארוץ אחרי הגדוד כדרך ארדוף, שימצא עם אחרים ופעם לבדו. והטעם כי בך לבדך אנצח רבים.

וטעם בך – עמך או בשמך שאקרא.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי בך ארץ גדוד בעזרתך אשבר גדודי איבי. וארוץ משרש רצץ; ובא בשור"ק *לפנינו הרי"ש בקבו"ץ שפתים; ואולם בשור"ק היתה המלה מנקדת לראשונה. כמו (משלי כט ו) ירון ושמח; ישוד צהרים (תהלים צא ו). או פרושו: ארץ לקראת גדוד איבי ולא אירא מהם. וכן

ובאלהי אדלג שור: אדלג חומות ערי איבי לכבשם; ואמר: אדלג למהירות כבשו אותם, כאלו בדלוג יכנס בהן. ובמדרש (שוחר טוב): כי על כבוש ציון נאמר זה הפסוק, והפסוק שלמעלה מזה על מלחמת עמלק. גיס גדול משל עמלק בא על דוד, ודוד עשה עמהם מלחמה שני לילות ויום אחד שנאמר (שמואל א ל יז) ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. מי היה מאיר לו באותם שני לילות? אמר רבי יהושע בן לוי בברקים היה הקדוש, ברוך הוא, מאיר לו; וזהו כי אתה תאיר נרי. כי בך ארוץ גדוד: בשעה שהלך דוד אל יבוס לעשות עמהם מלחמה התחיל דוד ואמר כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר (דברי הימים א יא ו). מה עשה יואב? הלך והביא ברוש אחד רענן וקבעו בצד החומה וכפף ראשו שהיה רך ואחז בו דוד וקפץ יואב על ראשו של דוד ונתלה בברוש ודלג לחומה. אמר דוד (תהלים קמא ה): יהלמני צדיק חסד ויוכיחני. מה עשה הקדוש, ברוך הוא? קצר את החומה עד שעלה דוד אחריו שנאמר: ובאלהי אדלג שור.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בך וגו'" - בבטחונך ארוץ למחנה האויב ולא אירא ובעזר אלוה אדלג על החומה לכבוש העיר 

מצודת ציון

"אדלג" - אקפץ

"שור" - חומה כמו בנות צעדה עלי שור (בראשית מ"ט)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בך", והענין השני שיעשה ה' מעצמו הוא ההגנה והשמירה מן הפגעים, וביחוד הנצחון ליראיו, שלא יהיה לפי הכנתם וגבורתם כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט, וכמ"ש לא בגבורת הסוס יחפץ רוצה ה' את יראיו להציל ממות נפשם, וז"ש "כי בך ארוץ גדוד", שנדמה לי כאלו יש לי גדודים רבים ואנשי חיל, "ובאלהי אדלג שור" וחומת ומבצרי האויב לכבשם:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ופירש ואמר מה שאמרתי כי אתה תאיר נרי הוא (ל) כי בך ארוץ גדוד, כי הלא מאין ולאין רצתי אל גדוד פלשתים אל המערכה לקראת גלית, כמה דאת אמר (שמואל - א יז כב) וירץ המערכה לקראת הפלשתי, אם לא שאתה ה' הארת נפשי, שהשפעת בה מאתך אור קדושת שפע התעוררות והתגברות לרוץ להלחם נגד גדוד מלחמה, וזהו כי בך ארוץ גדוד. ולעומת זה כאשר שלח שאול וישמרו את הבית להמיתו (שמואל - א יט יא) לא שם הוא יתברך בלבי ארוץ אל שאול לעמוד נגדו להורגו כאשר היה בא להרגני, כי אם אדרבה דלגתי מחלון הקיר וברחתי, וזהו ובאלקי אדלג שור. נמצא שבין בהתגברי לרוץ גדוד בין בדלג לברוח בשור בעד החלון, בזה וזה יש לי להחזיק לו יתברך טובה, כי בגלית האיר נרי והלהיב נפשי לרוץ גדוד, ובאלקי שהוא בחינת דין אדלג שור, כי לא האיר נרי להתלהב נגד שאול, כי אדרבה ברחתי ואדלג שור. והוא ביאור אל אומרו ה' אלקי יגיה חשכי, כי סלקת החשך והצרה במה ששמת לבי לברוח ונסתלקה חשך הצרה, ולא הארת נרי לקום באור ישעך להמיתו:

 

<< · מ"ג תהלים · יח · ל · >>