מ"ג תהלים מג א

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי מִגּוֹי לֹא חָסִיד מֵאִישׁ מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שׇׁפְטֵ֤נִי אֱלֹהִ֨ים ׀ וְרִ֘יבָ֤ה רִיבִ֗י
  מִגּ֥וֹי לֹֽא־חָסִ֑יד
    מֵ֤אִישׁ מִרְמָ֖ה וְעַוְלָ֣ה תְפַלְּטֵֽנִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפטני" - הקמני

"מגוי לא חסיד" - הוא אדום שגר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שפטני, (חלק ג')" עתה יתפלל על הגלות עצמו, הלא ראוי כי "תשפטני אלהים ותריב ריבי מגוי לא חסיד", שאין בהם הכנה אל החסד כלל, כי טבעם מתנגד אל החסד בין אדם לחבירו, ובענין האמונות ודעות נמצאו בהם "איש מרמה ועולה", הם הפילוסופים המעוולים הנכחה וכן הבונים הקישים מתעים ומופתי ההטעיה במרמה להכחיש את האמונות האמתיות, "תפלטני" בל אכשל ואמשך אחר טענותיהם וחקירותיהם המזויפות להכחיש עקרי האמונה:


ביאור המילות

"שפטני, וריבה ריבי". שתהיה השופט והבע"ד.

"ועולה". עמ"ש ישעיה (סי' כ"ו):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מאיש" - מכל איש מרמה וגו'

"שפטני" - שפוט משפטי לנקום נקמתי

מצודת ציון

"תפלטני" - ענין הצלה כמו רני פלט (לעיל ל"ב)