מ"ג תהלים י יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִשְׁפֹּט יָתוֹם וָדָךְ בַּל יוֹסִיף עוֹד לַעֲרֹץ אֱנוֹשׁ מִן הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִשְׁפֹּ֥ט יָת֗וֹם וָ֫דָ֥ךְ
  בַּל־יוֹסִ֥יף ע֑וֹד
    לַעֲרֹ֥ץ אֱ֝נ֗וֹשׁ מִן־הָאָֽרֶץ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשפוט יתום" - לעשות משפטם של ישראל היתומים ודכים

"בל יוסיף עוד" - עמלק

"לערץ אנוש" - לכתת ולשבר את האנושים וחולים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לשפוט - לקחת משפט יתום ודך ומלת ערץ אל תערצו, כמו אל תיראו ועריץ כמו נורא והנה לערוץ אנוש לירא אנוש, כי מצאנו מלת יראה במ"ם כמו יראו מה' ובלא מ"ם כמו יראוך עם שמש, או תהיה מלת מן הארץ, מושכת אחורנית כמו אדם פטדה וברקת.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לשפט יתום ודך ומה היה תפלתם? לשפט יתום ודך.

ופרושו: לקחת משפטם מיד עושקיהם.


בל יוסיף עוד לערץ אותם ולהפחידם עוד אנוש מן הארץ: ולא ייראו כי אם ממך.

לערץ פעל יוצא וכמוהו פעל יוצא בקומו לערץ הארץ (שם ב יט) ; העלה נדף תערוץ (איוב יג כה).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בל יוסיף" - ולא יוסיף עוד העושק לערוץ ולהכאיב לבני אדם כאשר יראה כי שלם תשלם

"לשפוט" - לקחת משפטם מיד עושקיהם 

מצודת ציון

"ודך" - כחוש ומעונה

"לערוץ" - לשבור כמו אל תערוץ (יהושע א')

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשפט יתום ודך" שאתה תעשה משפט יתום ודל מיד העריצים העושקים אותו, זאת שנית "בל יוסיף עוד לערץ" ולהתחזק "אנוש מן הארץ", שלא ימצא עוד אנוש אשר יתחזק בעריצות מכל הארץ למשול ולכבוש כל הארץ, רק יהיה המשפט ע"י הקב"ה בעצמו עד שכולם יכירו השגחתו.

ביאור המילות

"לערוץ". גבורה מופלגת, גבור עריץ (ירמיה כ"א) ומלת מן על היתרון, כמו הגדול מאחיו, שלא ישים אנוש אחד עריץ יותר מכל הארץ: