מ"ג תהלים י יח

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִשְׁפֹּט יָתוֹם וָדָךְ בַּל יוֹסִיף עוֹד לַעֲרֹץ אֱנוֹשׁ מִן הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִשְׁפֹּ֥ט יָת֗וֹם וָ֫דָ֥ךְ
  בַּל־יוֹסִ֥יף ע֑וֹד
    לַעֲרֹ֥ץ אֱ֝נ֗וֹשׁ מִן־הָאָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשפוט יתום" - לעשות משפטם של ישראל היתומים ודכים

"בל יוסיף עוד" - עמלק

"לערץ אנוש" - לכתת ולשבר את האנושים וחולים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לשפט יתום ודך" שאתה תעשה משפט יתום ודל מיד העריצים העושקים אותו, זאת שנית "בל יוסיף עוד לערץ" ולהתחזק "אנוש מן הארץ", שלא ימצא עוד אנוש אשר יתחזק בעריצות מכל הארץ למשול ולכבוש כל הארץ, רק יהיה המשפט ע"י הקב"ה בעצמו עד שכולם יכירו השגחתו.


ביאור המילות

"לערוץ". גבורה מופלגת, גבור עריץ (ירמיה כ"א) ומלת מן על היתרון, כמו הגדול מאחיו, שלא ישים אנוש אחד עריץ יותר מכל הארץ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בל יוסיף" - ולא יוסיף עוד העושק לערוץ ולהכאיב לבני אדם כאשר יראה כי שלם תשלם

"לשפוט" - לקחת משפטם מיד עושקיהם

מצודת ציון

"ודך" - כחוש ומעונה

"לערוץ" - לשבור כמו אל תערוץ (יהושע א')