מ"ג תהלים עז ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֶאָפֵס לָנֶצַח חַסְדּוֹ גָּמַר אֹמֶר לְדֹר וָדֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֶאָפֵ֣ס לָנֶ֣צַח חַסְדּ֑וֹ
  גָּ֥מַר אֹ֗֝מֶר לְדֹ֣ר וָדֹֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האפס" - שמא כלה חסדו

"גמר אומר" - גזירת עולם שלא ישוב מחרונו עוד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"האפס לנצח חסדו". (טענה ג') מצד אמתת הבטחתו אחר שהבטיח לנו שנהיה לו לעם, א"כ הכי "גמר אומר", וכי גמר את אומר ההבטחה הזאת "לדור ודור", וכי היתה ההבטחה רק לדורות מיוחדים שנאמר שנגמרו הדורות וכלו וכלתה ההבטחה והאומר, הלא ההבטחה היתה לעולם. (טענה ד') מצד החנינה שלו, אחר שכבר מצאנו חן בעיניו פעם אחת, א"כ.


ביאור המילות

"האפס, גמר". הגמר משתתף עם המלות המורים על ההשלמה, כי ההבטחה יצוייר שהיה עד כמה דורות תמשך ונשלם הזמן, אבל החסד הוא דבר שאין לו גבול, אמר אפסי (וכנ"ל י"ב ב'), ויש הבדל בין עולם ונצח ובין דור ודור, שדור ודור מציין הזמן המתחלק לשני דורות, כמ"ש למעלה ל"ג י"א:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האפס" - וכי כלה חסדו עד עולם וכי השלים אמרי הנחמות לדור דורים ר"ל וכי עד עולם יהיו כלים הנחמות לבל יתקיימו

מצודת ציון

"האפס" - ענין כליון כמו אפס כסף (בראשית מ"ז)

"גמר" - ענין השלמה

<< · מ"ג תהלים · עז · ט · >>