מ"ג תהלים קל ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי עמך הסליחה למען תורא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי עִמְּךָ הַסְּלִיחָה לְמַעַן תִּוָּרֵא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־עִמְּךָ֥ הַסְּלִיחָ֑ה
  לְ֝מַ֗עַן תִּוָּרֵֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עמך הסליחה" - לא נתת רשות לשליח לסלוח כמו שנאמר (שמות כג) כי לא ישא לפשעכם

"למען תורא" - על זאת שלא יהא אדם בטוח על סליחת אחר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי עמך הסליחה", ר"ל שיש הבדל בין בשר ודם הסולח ומוחל למי שחטא כנגדו, שיעשה זאת מצד איזה ענין שמצא בהחוטא, ע"י שחוטא התחרט ובקש סליחה, או ע"י שרחם עליו, או ע"י שמצא חן בעיניו, וא"כ סבת הסליחה לא נמצא עם הסולח רק עם מי שסולחים לו. משא"כ אתה סבת הסליחה נמצא בך, כי אי אפשר שיצוייר אל בורא ומקיים ברואיו אם לא יהיה סולח לעולם, כמ"ש במדרש שאמר אברהם אבינו ע"ה להקב"ה אם דין אתה מבקש אין עולם ואם עולם אתה מבקש אין דין וא"כ סבת הסליחה נמצא עמך, וגם שגדר הסליחה הוא שיעביר את העון כאילו לא היה במציאות כלל, וזה לא יוכל האדם לעשות שיעשה מדבר שהיה במציאות כאילו לא היה, וע"כ לא נמצא בשום מקום בתנ"ך סליחה מאדם לאדם רק מה', ועז"א כי רק עמך הסליחה "למען תורא", ר"ל בשר ודם ע"י שרוצה שייראו מפניו לא ימחול על עון שאם ימחול עונות לא ייראו מפניו באשר היראה מפניו הוא רק מפני ענשו, ואם לא יעניש אין מקום לירא, משא"כ אתה סבת היראה שמתיראים מפניך הוא גדולתך ורוממתך וזה מתגלה ע"י הסליחה שבזה יראו שאתה נעלית משיפגמו בכבודך, כמ"ש אם חטאת מה תפעל בו, ונעלית משימצא איש צדיק לפניך עד שהסליחה היא תסבב למען תורא:


ביאור המילות

"הסליחה". גדר הסליחה שמעביר העון כאילו לא היה במציאות כלל ולא ימצא רק אצל ה' (התו"ה ויקרא סי' רע"ז):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי עמך הסליחה" - ולא מסרת סליחת העון לאחד מהמלאכים כמ"ש כי לא ישא לפשעכם (שמות כג)

"למען תורא" - כ"א מסר הסליחה אל המלאך היה נפתה לב האדם לומר המלאך יתפייס לנו הואיל ולא לו חטאנו וישא את העון והיה ממעט ביראת המקום

מצודת ציון

"תורא" - מלשון מורא

<< · מ"ג תהלים · קל · ד · >>