<< · מ"ג תהלים · ז · טז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בּוֹר כָּרָה וַיַּחְפְּרֵהוּ וַיִּפֹּל בְּשַׁחַת יִפְעָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בּ֣וֹר כָּ֭רָה וַֽיַּחְפְּרֵ֑הוּ
  וַ֝יִּפֹּ֗ל בְּשַׁ֣חַת יִפְעָֽל׃


רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

בור כרה ויחפרהו כפל ענין במלות שונות.

ואמר: כי הוא כרה בור להפילני בו והוא יפל בו.

התנבא שימות שאול בחרב.

ואמר:

ויפל בשחת יפעל: עבר במקום עתיד כמו שפרשנו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשחת" - בבור כמו כורה שחת (משלי כ"ו

מצודת דוד

"בור כרה" - בזה יפרש המקרא שלפניו ויאמר הנה הבור אשר כרה ובתחילה חשב לחפרו על מי אזי גמולו אשר בעצמו יפול בו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומפרש", נגד מ"ש הנה יחבל און "בור כרה" הכריה היא תחלת החפירה, וזה במשל שקלט את הזרע של האון, ונגד מ"ש והרה עמל אמר "ויחפרהו", רצה לומר שגמר את החפירה, וזה משל ההריון של העמל ששמר את רעתו ועסק בו לגמרו כאשה השומרת את הולד בעת הריונה, ונגד וילד שקר מפרש "ויפל בשחת יפעל", דרך ציידי החיות לכסות בור עמוק בו תפול החיה ושם עושים שחת בה תלכד ותשחת, ממליץ כי בהכינו בור ללכוד אנשים בעת פעל השחת נלכד בו הוא עצמו חופר גומץ בו יפול. ולפי זה גמר המעשה שמיוחס אל הלידה לא היה כפי מחשבתו והוליד שקר, והנה האון הוא המעשה הרע הנעשית באון וחמס שלא במשפט, והעמל הוא רוע המחשבה שחושב להרע, ועל זה אמר שחבל און שהכין את עצמו לעשות פועל חמס והרה עמל שהוא רוב המחשב לבצע את הרע:

 

<< · מ"ג תהלים · ז · טז · >>