<< · מ"ג תהלים · ט · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיהוָה לְעוֹלָם יֵשֵׁב כּוֹנֵן לַמִּשְׁפָּט כִּסְאוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽ֭יהֹוָה לְעוֹלָ֣ם יֵשֵׁ֑ב
  כּוֹנֵ֖ן לַמִּשְׁפָּ֣ט כִּסְאֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' לעולם ישב וגו'" - שם שלם וכסא שלם כמו שנאמר כסאו אבל קודם שימחה כתוב כי יד על כס יה (שמות יז) כס חסר ושם חלוק

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ויהיה לעולם ישב אלה ואלה יאבדו; ויי' לעולם ישב ושופט אלה אלה.

וזהו שאמר: כונן למשפט כסאו: כמו שאמר (תהלים קב כז): המה יאבדו ואתה תעמד.

וענין ישב הוא ענין העמידה והקיום.

וכן יי' למבול ישב (שם כט י).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' לעולם ישב" - כי ה' חי לעולם וכ"כ ממשלתו וא"כ מי יבנה את אשר הרס הוא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה'" אשר "לעולם ישב", אחר אשר "כונן" והכין "למשפט כסאו", לא יעמוד עוד מכסא משפט, רק "לעולם ישב" לשפוט משפט כל בריותיו, ולכן הגם שהמה אבד זכרם, הלא ה' אשר לעולם ישב.  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הרי כי מקום החמיר ומקומות היקל, ועם כל זה (ח) "וה'", הוא ובית דינו, "לעולם ישב" ודן, כי הכל היה על ידי הוא ובית דינו, הלא הוא כי "כונן למשפט כסאו", כי בדור הפלגה נאמר (בראשית יא ה) וירד ה' לראות שהוא לדין כנודע, ובמבול נאמר (שם ו יז) ואני הנני מביא כו' כי ואני, הוא, אני ובית דיני, כמפורש אצלנו בביאור התורה כמפורש בבמדבר רבה בפירוש, ובסדום נאמר (שם יט כד) וה' המטיר שהוא ובית דינו, כי זה דרכו יתברך שאין עושה משפט ודין אלא בהמלכת בית דינו כמו שאמרו ז"ל על ה' נתן וה' לקח כשמטיב אינו נמלך בבית דין אלא ה' נתן אבל ליקח שהוא פורענות וה' לקח הוא ובית דינו, וזהו "כונן למשפט כסאו" שכונן ומסדר למשפט תמיד כסאו שהוא בית דינו כנודע:

<< · מ"ג תהלים · ט · ח · >>